ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทาน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ 1 คัน และรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 3 คัน เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" ให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ล่าสุดเดินทางถึงสมุทรสาครแล้ว

27 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 15.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบ รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน (EXPRESS ANALYSIS MOBILE UNIT ) จำนวน 1 คัน และรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (BIOSAFETY MOBILE UNIT ) จำนวน 3 คัน จาก ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อนำมาใช้ในการค้นหาผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในหลวง พระราชทาน"รถวิเคราะห์ผล-รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย" ช่วยค้นหาเชิงรุกในสมุทรสาครได้เร็วขึ้น


ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นำรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ (EXPRESS ANALYSIS MOBILE UNIT ) จำนวน 1 คัน และรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (BIOSAFETY MOBILE UNIT ) จำนวน 3 คัน พร้อมนักเทคนิคการแพทย์จิตอาสา เดินทางมาประจำ ณ จังหวัดสมุทรสาครจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
เพื่อเสริมกำลังในการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลการตรวจในพื้นที่ ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการตามโรงพยาบาลต่างๆ สามารถตรวจได้ 800 -1,000 ตัวอย่างต่อวัน ด้วยเทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาโพลีเมอเรส หรือ RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) ช่วยให้ค้นหาผู้ติดเชื้อได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรค

ในหลวง พระราชทาน"รถวิเคราะห์ผล-รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย" ช่วยค้นหาเชิงรุกในสมุทรสาครได้เร็วขึ้น


ด้าน นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า นับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทาน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน และ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้พระราชทาน "รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ" ต้นแบบ ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้งานคู่กับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อค้นหาเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ อีกทั้งทราบผลรวดเร็วและแม่นยำ

ในหลวง พระราชทาน"รถวิเคราะห์ผล-รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย" ช่วยค้นหาเชิงรุกในสมุทรสาครได้เร็วขึ้น


สำหรับรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 16.8 ตารางเมตร (7 เมตร x 2.4 เมตร) ภายในประกอบด้วย 3 ห้องหลัก ได้แก่ ห้องสกัดสารพันธุกรรม ห้องเตรียมน้ำยาวิเคราะห์ และห้องวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาโพลีเมอเรส (Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR)) ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สะดวกและปลอดภัย

ในหลวง พระราชทาน"รถวิเคราะห์ผล-รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย" ช่วยค้นหาเชิงรุกในสมุทรสาครได้เร็วขึ้น

รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ มีห้องบัฟเฟอร์เพื่อควบคุมและป้องกันการรั่วไหลของเชื้อโรค พร้อมเครื่องมือที่ติดตั้งภายในรถ ได้แก่ ตู้ปลอดเชื้อ, ตู้ปฏิบัติงานพีซีอาร์ (PCR cabinet), เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาโพลีเมอเรส (real-time PCR), ตู้แช่แข็ง -20 องซาเซลเซียส, ตู้ทำความเย็น 4 องศาเซลเซียส, ช่องส่งตัวอย่าง,เครื่องเขย่าผสมสาร, เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน, ไมโครปิเปต (Micropipette), ระบบยูวีฆ่าเชื้อ, ระบบสื่อสารสองทาง, ระบบกล้องวงจรปิด และเครื่องล้างมือแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

ในหลวง พระราชทาน"รถวิเคราะห์ผล-รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย" ช่วยค้นหาเชิงรุกในสมุทรสาครได้เร็วขึ้น


รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษนี้ เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้งานคู่กับรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยได้ เพื่อให้การออกตรวจเชื้อ COVID-19 มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ทำให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการจัดสร้างรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษคันนี้ ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว

ในหลวง พระราชทาน"รถวิเคราะห์ผล-รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย" ช่วยค้นหาเชิงรุกในสมุทรสาครได้เร็วขึ้น

ในหลวง พระราชทาน"รถวิเคราะห์ผล-รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย" ช่วยค้นหาเชิงรุกในสมุทรสาครได้เร็วขึ้น

ในหลวง พระราชทาน"รถวิเคราะห์ผล-รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย" ช่วยค้นหาเชิงรุกในสมุทรสาครได้เร็วขึ้น

ในหลวง พระราชทาน"รถวิเคราะห์ผล-รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย" ช่วยค้นหาเชิงรุกในสมุทรสาครได้เร็วขึ้น