นครศรีธรรมราช - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ไฟเขียวผ่อนคลายสถานบันเทิง 7 วัน ห้ามเต้นรำ ร้องเพลง ส่วนสนามชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งนก สนามมวยยังคงปิดต่อไป

26 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการดังนี้ การผ่อนคลายมาตรการการจัดประชุม อบรม สัมมนาที่โรงแรม สถานที่ราชการ สถานที่รับจัดงาน โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม แต่เน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น

นครศรีธรรมราชผ่อนคลายสถานบันเทิง 7 วัน

นครศรีธรรมราชผ่อนคลายสถานบันเทิง 7 วัน

การผ่อนคลายการจัดงานประเพณีในที่สาธารณะ สถานที่เอกชน ให้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้ เช่น มโนราห์ หนังตะลุง เป็นต้น การผ่อนคลายให้เปิดตลาดถนนคนเดิน ตลาดเฉพาะกิจ ร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ต ฟิตเนส โรงภาพยนตร์ โต๊ะบิลเลียด สนุกเกอร์ สนามเด็กเล่น เปิดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคฯอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ผ่อนคลายให้เปิดสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ สถานบันเทิง สามารถจัดแสดงดนตรี จำหน่ายสุราได้ แต่ห้ามเต้นรำ และห้ามร่วมร้องเพลง เริ่มเปิดได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม เป็นต้นไป โดยในระยะแรกให้เปิดได้เป็นระยะเวลา 7 วัน

นครศรีธรรมราชผ่อนคลายสถานบันเทิง 7 วัน

เพื่อให้คณะกรรมการชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัด หรือ อำเภอ ลงไปประเมินถ้าผ่านการประเมินสามารถเปิดต่อไปได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ถ้าหากสถานบริการใดไม่ผ่านการประเนินจะมีการพิจารณาให้ปิดเฉพาะราย
และให้โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สามารถจัดการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด และหากมีนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงต้องผ่านการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนดและต้องมีหนังสือรับรองที่ผ่านการกักตัวจึงจะอนุญาตให้เข้าสอบได้ หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังคงให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคต่อไป ประกอบด้วย สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งนก สนามมวย และให้คงการตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 ด่านหลักเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด และด่านท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชต่อไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นครศรีธรรมราชผ่อนคลายสถานบันเทิง 7 วัน