ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ติดตามให้กำลังใจผู้พ้นโทษ ที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง" เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 26 ม.ค.64 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและจิตอาสา 904 ลงพื้นที่ อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชฑัณฑ์" ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยลดโทษพร้อมทั้งให้กำลังใจ  

โครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง"

โครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง" เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกโครงการฯ ขึ้น ณ เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐาน ความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฎิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

โครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง"

โครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง"

เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านโคก ขุดหนอง ทำนาตามภูมิสังคม ลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่ออยู่ พอกิน พอใช้และร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงตามแบบชาวบ้าน

โครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง"

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด