ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ติดตามให้กำลังใจผู้พ้นโทษ ที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง" เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้

วันที่ 26 ม.ค.64 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและจิตอาสา 904 ลงพื้นที่ อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชฑัณฑ์" ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยลดโทษพร้อมทั้งให้กำลังใจ  

โครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง"

โครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง" เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกโครงการฯ ขึ้น ณ เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐาน ความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฎิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

โครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง"

โครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง"

เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านโคก ขุดหนอง ทำนาตามภูมิสังคม ลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่ออยู่ พอกิน พอใช้และร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงตามแบบชาวบ้าน

โครงการพระราชทาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง"