การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดการให้บริการขบวนรถธรรมดา รถท้องถิ่น และขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน ในอีสาน 18 ขบวน พร้อมจัดขบวนรองรับการเดินทางไม่ให้กระทบกับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

26  มกราคม 2564  ที่สถานีรถไฟ จ.ขอนแก่น นายศักรินทร์  แสงอรุณ นายสถานีรถไฟขอนแก่น  กล่าวว่า  ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ ประชาสัมพันธ์รวมทั้งรณรงค์เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาด  โดยทางได้งดการให้บริการขบวนรถไฟ คือ ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไปนายศักรินทร์  กล่าวว่า   สำหรับสถานีรถไฟขอนแก่น ได้งดการให้บริการขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่ 419-417   จาก จ.นครราชสีมา - จ.อุดรธานี และ อุดรานี-นครราชสีมา  จำนวน  2 ขบวน 


 

งดให้บริการ 18 ขบวนรถไฟสายอีสาน


งดให้บริการ 18 ขบวนรถไฟสายอีสานจากที่เดินรถ6 ขบวน  ทั้งนี้เพื่อรณรรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในระยะนี้  ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายงดการเดินรถขวบวนท้องถิ่นออกไปก่อนทั่วประเทศ  ทั้งนี้จะไม่ให้กระทบกับการเดินทางของผู้โดยสาร พร้อมจัดขวบรถไฟรองรับการเดินทาง มี 4 ขบวน  คือ ขบวนที่ 145 จากนครราชสีมา -หนองคาย   ขบวนที่  431 จากชุมทางแก่งคอย -สถานีรถไฟ จ.ขอนแก่น  ส่วนเที่ยวล่อง  ขบวนที่ 432 จากขอนแก่นไปชุมทางแก่งคอย และขบวน 418 จากสถานีหนองคาย -จ.นครราชสีมา   เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการใช้บริการนอกจากนี้ที่ผ่านมาทางทางการรถไฟมีประกาศตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม  2564 งดขบวนรถนำเที่ยวทั้งหมดและ วันที่ 13 มกราคม - วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2564  งดขบวนรถเชิงพาณิชย์สายเหนือ 8 ขบวน  สายใต้ 10 ขบวน  เส้นทางอีสาน 12 ขบวน ซึ่งเป็นรถเชิงพาณิชย์เป็นรถเร็วรถด่วน สายหนองคายที่จะมีขบวนที่รถด่วนพิเศษขบวนที่ 25/ 26 และขบวนรถด่วนที่ 75 /76 จะไม่มีเดินตั้งแต่วันที่ 13  มกราคม  2564  เหลือที่เปิดบริการจะเป็นรถเร็วขบวนที่ 133 และ 134   จำนวน 1 ขบวน

งดให้บริการ 18 ขบวนรถไฟสายอีสาน
 

สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งดการให้บริการขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่นและขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน  เริ่มตั้งแต่วันที่  26 มกราคม 2564  นี้  จำนวน 18 ขบวน  คือ - ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ สุรินทร์ - กรุงเทพ- ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 417/416 นครราชสีมา อุดรธานี - นครราชสีมา- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา อุบลราชธานี - ลำชี- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี สำโรงทาบ - นครราชสีมา- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา อุบลราชธานี - นครราชสีมา-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย ชุมทางบัวใหญ่ ชุมทางแก่งคอย- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 437/438 ชุมทางแก่งคอย ลำนารายณ์ ชุมทางแก่งคอย-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย ชุมทางบัวใหญ่ -ขบวนรถท้องถิ่น ขบวนรถท้องถิ่นจากนครราชสีมา -อุดรธานี 

งดให้บริการ 18 ขบวนรถไฟสายอีสาน