ธนาคารออมสิน แจ้งปิดการลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินสินเชื่อเต็มแล้ว ผู้ที่ได้รับการยืนยันการอนุมัติสินเชื่อแล้ว สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาที่ได้รับแจ้ง

26 มกราคม 2564 จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน มีมาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อประชาชนรายย่อย สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดให้กู้เป็นจำนวนเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อราย และ เปิดให้กู้กรณีพิเศษสำหรับคนเคยกู้แล้ววงเงิน 20,000 บาทต่อราย ซึ่งเปิดให้ ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo  
ทั้งนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนครั้งล่าสุด วันที่ 26 ม.ค.64 โดยเพจเฟสบุ๊ค GSB Society ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า  เรียน คุณลูกค้า 26 มกราคม 2564 เปิดลงทะเบียนกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก #รอบสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าเงินจะหมด 
ล่าสุดเพจเฟสบุ๊ค GSB Society ได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดระบุว่า ธนาคารออมสิน ขอปิดการลงทะเบียนกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เนื่องจากวงเงินสินเชื่อเต็มแล้ว  

เต็มแล้ว! ออมสินแจ้ง "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ปิดลงทะเบียน ลงเงินเต็มแล้ว