พิจิตร- เกษตรกรชาวสวนส้มโอ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตลาดหลายพื้นที่ถูกปิด ส่งผลทำให้ยอดที่เคยส่งจำหน่ายให้ลดลงกว่าครึ่ง

เกษตรกรชาวสวนส้มโอ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร นำผลส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ที่ออกจากสวนจำนวนมากในช่วงนี้ นำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ซื้อไปรับประทาน และให้กับบรรดาพ่อค้าและแม่ค้า นำไปจำหน่ายต่อ โดยการคัดแยกขนาดของผลส้มโอ เพื่อส่งให้กับลูกค้าในกิโลกรัมละ 16- 20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงจากเดิมเมื่อปีที่ผ่านมา ที่มีราคาถึงกิโลกรัมละ 22- 25 บาท เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ส้มที่ออกจำนวนมากมีราคาลดลง และจำหน่ายไม่ออก เนื่องจากตลาดที่ซื้อไปจำหน่ายถูกปิดหลายพื้นที่ จึงทำให้ยอดสั่งซื้อลดลง

พิษโควิด-ชาวสวนส้มโอพิจิตรอ่วมหนัก


พิษโควิด-ชาวสวนส้มโอพิจิตรอ่วมหนัก
นางโสภา เอี่ยมพร เกษตรกรชาวสวนส้มโอ หมู่ที่ 4 บ้านวังกระโดน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ระบุ ว่า ในปีนี้ส้มโอออกสู่ตลาดจำนวนมาก แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ยอดที่เคยส่งจำหน่ายดี กลับลดลงกว่าครึ่ง เนื่องจากแหล่งจำหน่ายตลาดหลายจังหวัดถูกปิดลง จึงทำให้ยอดขายลดลง และ ยังกังวล หากมีการระบาดต่อเนื่อง จะส่งทำให้ผลผลิตที่จะออกอีกครั้งจำนวนมาก ในช่วงเดือนเมษายน จะจำหน่ายไม่ออกและมีราคาถูกลงพิษโควิด-ชาวสวนส้มโอพิจิตรอ่วมหนัก