น้ำโขงที่หนองคาย ลดลงต่อเนื่อง จนเกิดสันดอนและตะไคร่น้ำขึ้นเกาะเขียว ปกติแล้ว น้ำโขงจะมีสีขุ่นแดงเป็นสีอิฐอีกทั้งไหลแรง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงมาก่อน นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนในประเทศจีนและประเทศลาว กระทบต่อระบบนิเวศน์ในแม่น้ำโขง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26  มกราคม  2564  ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ วัดได้ 1.44 เมตร ซึ่งปริมาณน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 0.22 เมตร และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่มีฝนตกและปริมาณน้ำโขงไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด              

น้ำโขงลดตะไคร่น้ำเขียวโผล่กระทบปลาน้ำโขง

โดยเฉพาะน้ำโขง บริเวณตำบลเมืองหมี อ.เมืองหนองคาย น้ำโขงได้ลดลงจนเห็นสันดอน และโขดหินในแม่น้ำโขง เกิดตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะตามโขดหินอยู่เต็ม น้ำโขงใส และไหลช้า ซึ่งตามปกติแล้ว น้ำโขงจะมีสีขุ่นแดงเป็นสีอิฐอีกทั้งไหลแรง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงมาก่อน นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนในประเทศจีนและประเทศลาว ระดับน้ำโขงก็เปลี่ยนแปลงไป กระทบต่อระบบนิเวศน์ในแม่น้ำโขง

น้ำโขงลดตะไคร่น้ำเขียวโผล่กระทบปลาน้ำโขง

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเมืองหมี ได้ออกหาปลา โดยการหว่านแห พบว่าช่วงนี้มีอุปสรรคในการจับปลา น้ำโขงลด โขดหินเกิดขึ้น เมื่อหว่านแหลงไปในน้ำ ก็จะเกิดปัญหาแหติดโขดหิน และจับปลาไม่ค่อยได้ ปลาลดจำนวนลงและจับได้ยากขึ้น ประกอบกับส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลานิลกระชังเช่นกัน เพราะเศษตะไคร่น้ำจะไปเกาะกับกระชังจนคล้ายน้ำนิ่ง ปลาที่เลี้ยงตายได้ง่ายขึ้น ซึ่งชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำโขงผิดปกติ หลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าน้ำโขงจะลดลง แต่ในวันถัดไปก็จะมีน้ำโขงขยับเพิ่มขึ้นเหมือนเป็นการปรับสมดุล แต่ปีนี้ระดับน้ำมีแต่ลดลงอย่างเดียว ดังนั้นน้ำโขงน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก

น้ำโขงลดตะไคร่น้ำเขียวโผล่กระทบปลาน้ำโขง