ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้เกินมาตรฐาน 18 จังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน กทม.-ปริมณฑล อากาศดีไม่มีจุดที่ต้องเฝ้าระวังสุขภาพ .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 มกราคม 2564 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศลดลงจากเมื่อวาน ยังคงเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.เพชรบูรณ์ จ.สระบุรี จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี และ จ. นครราชสีมา
ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 35 - 85 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 40 - 99 มคก./ลบ.ม.
ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 13 - 59 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 14 - 40 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5 - 20 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 15 - 43 มคก./ลบ.ม.
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

"PM2.5" เกินมาตรฐาน 18 จังหวัด-กทม.อากาศดี

"PM2.5" เกินมาตรฐาน 18 จังหวัด-กทม.อากาศดี

"PM2.5" เกินมาตรฐาน 18 จังหวัด-กทม.อากาศดี

"PM2.5" เกินมาตรฐาน 18 จังหวัด-กทม.อากาศดี

"PM2.5" เกินมาตรฐาน 18 จังหวัด-กทม.อากาศดี

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด