ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค. จำนวน 1,186 คน พบร้อยละ 51.3 มีความหวังว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จะมีประสิทธิภาพ ขณะร้อยละ 15.9 มีความหวังเพียงเล็กน้อยหรือไม่หวังเลย

26 มกราคม 2564 รายงานระบุว่าผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 39.6 กังวลผลข้างเคียงจากวัคซีน ร้อยละ 17 กังวลประสิทธิผล และร้อยละ 7.8 กังวลการลักลอบนำเข้าวัคซีนที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ทั้งนี้ ไทยสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 63 ล้านโดส และวางแผนเริ่มฉีดวัคซีนภายในเดือนกุมภาพันธ์
อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายใต้เงื่อนไขมีการขึ้นทะเบียนกับอย.

ชาวไทยเกินครึ่งเชื่อ ‘วัคซีนโควิด-19’ สัมฤทธิ์ผลป้องกัน

(แฟ้มภาพซินหัว : รถตุ๊กตุ๊กบรรทุกผู้โดยสารวิ่งผ่านตลาดในกรุงเทพฯ วันที่ 20 ม.ค. 2021)