กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งคนเข้าช่วยเหลือและติดตามข้อเท็จจริง หญิงชราวัย 89 ปี ในจ.บุรีรัมย์ หลังถูกเรียกเก็บเงินย้อนหลัง .

วันนี้ 25 มกราคม 2564  ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าว หญิงชรา อายุ 89 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งว่ากรมบัญชีกลาง มีหนังสือเรียกเก็บเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนรวมดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวน 84,000 บาท 
เนื่องจากได้รับบำนาญ กรณีลูกชายเป็นทหารเสียชีวิตจากเหตุคลังแสงระเบิดนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยหญิงชราดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้นางสาวนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ (พมจ.บุรีรัมย์) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการช่วยเหลือตามภารกิจด้านผู้สูงอายุของกระทรวง พม.
โดยวันนี้ (25 ม.ค. 64)  พมจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและชี้แจงทำความเข้าใจกับหญิงชราดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางการช่วยเหลือ ในเบื้องต้นครอบครัวของหญิงชราได้ยินยอมจ่ายเงินคืน แต่ด้วยภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ทำให้ไม่มีเงินก้อน จึงขอผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 20 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ พมจ.บุรีรัมย์ จะได้นำข้อเรียกร้องดังกล่าวไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือตามกระบวนการต่อไป 
นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม ได้รับความเดือดร้อนและอยู่ในภาวะยากลำบาก สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด