รมว.สธ.เผยจัดสรรลงตัวแล้ว วัคซีนโควิด ช่วงแรก 19 ล้านโดส เคาะลงตัว 4 กลุ่มหลัก และผู้ป่วยโรคประจำตัว 6 โรค ได้สิทธิ์ฉีดก่อน .

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงการจัดสรรวัคซีน โควิด-19 ช่วงแรกให้กลุ่มเป้าหมายประมาณ19 ล้านคน ว่า

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19กระทรวงสาธารณสุข ที่มีนพ.โสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมีมติที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงแรก จำนวน 19,014,154คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการป่วยหนักและป้องกันการเสียชีวิต ดังนี้


'อนุทิน' แจงตัวเลขวัคซีนโควิด!! สธ.จัดสรรลงตัว ช่วงแรกฉีด 19,014,154 คน แบ่ง 4 กลุ่มหลักได้ฉีดก่อน!!ประกอบด้วย4 กลุ่ม คือ


1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 1,700,000 คน


2.บุคคลที่มีโรคประจำตัว6โรค6,163,095 คน


-โรคทางเดินหายในเรื้อรัง 253,159 คน


-โรคหัวใจและหลอดเลือด 350,922 คน


-โรคไตเรื้อรัง 150,000 คน


-โรคหลอดเลือดสมอง 355,671 คน


-โรคมะเร็งทุกชนิด 253,343 คน


-โรคเบาหวาน 4,800,000คน


3.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป 11,136,059 คน


4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 15,000 คน


รวมจำนวนทั้งสิ้น 19,014,154 คน