กกต.ขอนแก่นติวเข้มปลัดเทศบาลทั้ง 84 แห่ง เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 วันที่ 28 มีนาคม นี้ ระบุใครจะสมัครนายกฯจะต้องมีเอกสารชำระภาษีย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งปี 2563 นี้ด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 มกราคม 2564 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้โดยมีหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น(ปลัดเทศบาล)และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งรวม 168 คนเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับทราบลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานการจัดการเลือกตั้งเนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเทศบาลนั้นปล่อยว่างมานานเกือบ 8 ปีพร้อมกำชับมาตรการคุมเข้มในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทั้ง 84 เทศบาลจะต้องมีความรัดกุมรอบคอบและเสนอแผนงานให้กับทางจังหวัดและกกต.ได้รับทราบ กกต.ชี้ใครจะสมัครนายกฯต้องเสียภาษีปี63

กกต.ชี้ใครจะสมัครนายกฯต้องเสียภาษีปี63

 นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่นเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมไว้ทุกด้านเหลือเพียงขั้นตอนการประกาศจากกกต.กลางอย่างเป็นทางการในการกำหนดจัดการเลือกตั้งตามมติครม.ที่เห็นชอบและมอบหมายให้กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีเทศบาลนคร,เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลที่จะต้องจัดการเลือกตั้งทั้งหมด 84 แห่งโดยปลัดเทศบาลฯจะเป็นผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง ส่วนการสรรหากกต.ประจำท้องถิ่นเทศบาลละ 3 คนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วขณะนี้กกต.ได้มีการเผยแพร่คุณสมบัติและแนวทางในการจัดการเลือกตั้งและเตรียมการเลือกตั้งรวมทั้งการกำหนดเขตเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลฯผ่านทางเว็บไซต์,เพจและการติดประกาศที่กกต.เพื่อให้ว่าที่ผู้สมัครนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาลหรือสท.ได้ศึกษาในกฎระเบียบข้อบังคับและเตรียมการในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ทันและครบถ้วนก่อนการลงสมัครรับการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยเฉพาะเอกสารการแสดงหลักฐานการชำระภาษีย้อนหลัง 3 ปีที่นับรวมปี 63 ซึ่งขณะนี้ทุกคนสามารถยื่นแบบเสียภาษีส่วนบุคคลได้แล้วและต้องปฏิบัติตาม 26 ข้อห้ามที่เป็นกฎเหล็กตามประกาศที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดหากฝ่าฝืนหรือดำเนินการใดๆที่ขัดต่อระเบียบกกต.ประจำเขตและกกต.กลางสามารถดำเนินการเอาผิดได้ทันที


กกต.ชี้ใครจะสมัครนายกฯต้องเสียภาษีปี63

ทั้งนี้ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลจะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 31 มกราคมที่จะถึงนี้จากนั้นจะเข้าสู่โหมดของการจัดการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยกำหนดรับสมัครวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้

กกต.ชี้ใครจะสมัครนายกฯต้องเสียภาษีปี63

กกต.ชี้ใครจะสมัครนายกฯต้องเสียภาษีปี63

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด