ขื่อนพิมาย โคราช ปิดประตูระบายน้ำ เตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง ป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ล่าสุดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 2,831,000 ลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมด 4 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น78 เปอร์เซ็นต์ ของความจุทั้งหมด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 มกราคม 2564 ปริมาณน้ำภายในโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์(เขื่อนพิมาย) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดพบว่า มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 2,831,000 ลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมด 4 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น78 เปอร์เซ็นต์ ของความจุทั้งหมด ซึ่งล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ได้ปิดประตูเขื่อน ด้านปากคลองสายใหญ่ ทางด้านทิศตะวันออก จำนวน 6 บาน และปิดประตูเขื่อนทางด้านทิศใต้จำนวน 2 บาน งดส่งน้ำให้เกษตรกรทั้งหมดแล้ว เพื่อเตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

เขื่อนพิมายปิดประตูระบายน้ำ เก็บกักไว้ใช้หน้าแล้งเขื่อนพิมายปิดประตูระบายน้ำ เก็บกักไว้ใช้หน้าแล้ง

เนื่องจากเขื่อนพิมาย เป็นประตูระบายน้ำและเขื่อนทดน้ำ โดยปกติสามารถเก็บกักปริมาณน้ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งในปีนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสมอยู่เหนือเขื่อน มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำฯ จึงปิดประตูเขื่อนทั้งหมดเพื่อเตรียมเก็บน้ำที่เหลืออยู่ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลในเมือง และเขตเทศบาลตำบลพิมาย ได้ใช้อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบของทางรัฐบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

เขื่อนพิมายปิดประตูระบายน้ำ เก็บกักไว้ใช้หน้าแล้ง

เขื่อนพิมายปิดประตูระบายน้ำ เก็บกักไว้ใช้หน้าแล้ง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด