มีกระแสข่าวสะพัดว่า มาเลเซียอาจเตรียมชัตดาวน์เศรษฐกิจ ให้ธุรกิจเกือบทั้งหมดปิดทำการหลังจากวันที่ 4 ก.พ.นี้ หากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ยังไม่ชะลอลง โดยเมื่อวานนี้ยังทำสถิตสูงสุดครั้งใหม่กว่า 4,200 คน

สื่อมาเลเซีย รายงานว่า หอการค้าสหภาพยุโรปและมาเลเซีย หรือ ยูโรแชม มาเลเซีย ส่งหนังสือแจ้งสมาชิกว่า  รัฐบาลมาเลเซียเตรียมประกาศให้ธุรกิจทั้งหมดปิดดำเนินงาน ยกเว้นภาคบริการที่จำเป็น หลังจากมาตรการควบคุมทางสังคมนาน 3 สัปดาห์กำหนดสิ้นสุดในวันที่ 4 ก.พ.นี้ หากตัวเลขผูู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่ชะลอลง 
ยูโรแชมมาเลเซียออกหนังสือดังกล่าวหลังพบหารือกับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมมาเลเซีย ซึ่งกระทรวงฯ เรียกร้องให้บริษัททั้งหมดไม่ว่าของท้องถิ่นหรือต่างชาติให้ความร่วมมือตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค
ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ภาคการผลิตเป็นแหล่งสำคัญของแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนมากถึง 99 กลุ่ม โดยเฉพาะหอพัก การเดินทาง และกิจรรมทางสังคม เป็นปัจจัยเสี่ยงของการระบาด
ปัจจุบันพื้นที่ทั่วมาเลเซีย ยกเว้น รัฐซาราวัก  อยู่ภายใต้มาตรการกึ่งล็อกดาวน์เพื่อจำกัดการเดินทาง และการรวมกลุ่มทางสังคม ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. โดยคนส่วนใหญ่ทำงานอยู่ที่บ้าน ยกเว้นธุรกิจจำเป็นและร้านค้าปลีกยังคงเปิดตามปกติ 
แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่อาจควบคุมการแพร่ระบาดได้  โดยยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ 4,275 คนเมื่อวันเสาร์ ทำให้ยอดสะสมเพิ่มเป็น 180,455 คน และมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 7 คนทำให้ยอดสะสมเพิ่มเป็น 667 คน  เมื่อวันเสาร์เป็นวันที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 3,000 คนติดต่อกันเป็นวันที่ 10 แล้ว โดยในช่วง 10 วันนี้มีตัวเลขเกินกว่า 4,000 คนอยู่ 3 วัน