ยอดโควิด 25 ม.ค.64 ทั่วโลกป่วยโควิด-19 สะสม 99,728,247 ราย เพิ่มขึ้น 428,089 ราย เสียชีวิต 2,137,828 ราย เพิ่มขึ้น 8,991 ราย หายป่วย 71,706,226 ราย สหรัฐฯมากสุดติดเชื้อรวม 25,687,583 ราย

25 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 06.20 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 99,728,247 ราย เพิ่มขึ้น 428,089 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 2,137,828 ราย เพิ่มขึ้น 8,991 ราย ราย หายป่วย 71,706,226 ราย  
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด มีผู้ติดเชื้อสะสม 25,687,583 ราย อันดับ 2 อินเดีย 10,668,356 ราย อันดับ 3 บราซิล 8,844,577 ราย  อันดับ 4 รัสเซีย 3,719,400 ราย อันดับ 5 สหราชอาณาจักร 3,647,463 ราย อันดับ 6 ฝรั่งเศส 3,035,617 ราย  อันดับ 7 สเปน 2,603,472 ราย อันดับ 8 อิตาลี 2,466,813 ราย  อันดับ 9 ตุรกี 2,429,605 ราย และอันดับ 10 เยอรมนี 2,147,740 ราย
ขณะที่ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์  ณ วันที่ 25 ม.ค.64 เวลา 05.22 น. พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 99,105,389 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 2,127,206 ราย