พะเยา- เมืองพะเยา เริ่มประสบปัญหาหมอกควัน เผยวันนี้ PM 2.5 มีค่า 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

วันที่ 24 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศ จ.พะเยา ในช่วงเช้า อากาศค่อนข้างหนาวเย็นมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยสภาพอากาศในพื้นที่ จ.พะเยา ยังคงสามารถมองเห็นหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน และปกคลุมไปทั่วบริเวณ


"พะเยา"เริ่มเผชิญปัญหาหมอกควัน

โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองพะเยา จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ที่ 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 167 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงต่อเนื่อง 

"พะเยา"เริ่มเผชิญปัญหาหมอกควัน

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

"พะเยา"เริ่มเผชิญปัญหาหมอกควัน