ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 พร้อมคณะเข้าตรวจยึดซากเลียงผา สัตว์ป่าสงวน หลังพลเมืองดีแจ้งข่าว เร่งสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาโทษตามกฎหมาย

15  มกราคม  2564  ผู้สื่อข่าวรายงาน่า  เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา  นายมณฑล ตันติศักดิ์ชัยชาญ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.3 บก. ปทส.)  และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม. 1 ปากช่อง เมื่อช่วงเวลา 22.00 น.วานนี้ (14 มกราคม 2564) ร่วมกันตรวจสอบการกระทำผิด หลังมีผู้แจ้งเบาะแสพบการล่าสัตว์ป่า บริเวณไหล่เขาบ้านชลประทาน ม.14 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.1 (ปากช่อง) พบกระสอบบรรจุเนื้อสัตว์ จำนวน 2 กระสอบ และย่ามบรรจุซากสัตว์ จำนวน 1 ใบ แต่ไม่พบบุคคลใดในที่เกิดเหตุ และเนื่องจากเป็นเวลาค่ำ จึงได้นำกระสอบดังกล่าว กลับไปที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.1 (ปากช่อง) และประสานมายังส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เพื่อดำเนินการตรวจสอบ  พบว่า เป็นซากส่วนหัวและเขาของเลียงผา รวมทั้งเนื้อที่ถูกชำแหละ อวัยวะภายในบางส่วน กองเลือด  ซี่โครงและกระดูกขาบางส่วน ชั่งน้ำหนักรวมกันได้ 27.8 กิโลกรัม มีมูลค่าความเสียหาย จำนวน 107,917 บาท 

จนท.ยึดซากเลียงผาถูกชำแหละ เร่งขยายผลหาคนทำผิด

และพบอุปกรณ์การกระทำผิด อีก 11 รายการ  ซึ่งเลียงผา เป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  จึงเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 หลายมาตรา ประกอบด้วย  มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใดครองครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว มาตรา 87 ผู้ใดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 

จนท.ยึดซากเลียงผาถูกชำแหละ เร่งขยายผลหาคนทำผิด

จนท.ยึดซากเลียงผาถูกชำแหละ เร่งขยายผลหาคนทำผิด

มาตรา 88 ให้นำความในมาตรา 87 มาใช้บังคับแก่ผู้กระทำการล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่นอก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือนอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นกรณีการกระทำตามมาตรา 13  มาตรา 89 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 29 ถ้ากระทำต่อสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  มาตรา 92 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 (3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกตรวจสอบ ตรวจยึดของกลาง พร้อมมอบหมายให้นายพงศ์พิทักษ์ ศรีบัณฑิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.กลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมกับขออนุมัติพนักงานสอบสวนทำลายซากเลียงผา เนื่องจากเป็นของกลางที่เน่าเสียเร็ว ซึ่งจะได้ทำการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพิ่มเติมต่อไป

จนท.ยึดซากเลียงผาถูกชำแหละ เร่งขยายผลหาคนทำผิด