"กลุ่มคนทำงานกลางคืน" ยื่นหนังสือถึง "นายกฯ" เยียวยา หลัง รับผลกระทบ "โควิด" ร้องขอเยียวยา 5 พัน 3 เดือน "พักหนี้" ผ่อนปรนให้แสดงในร้านได้ตามมาตรการ สธ. วอน ช่วยหางานเสริม

8 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนกลุ่มคนทำงานสถานบันเทิง นักร้อง นักดนตรี และอาชีพกลางคืนนำโดย นายทักษะศิลป์ อุดมชัย เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ฝั่งสำนักงานก.พ. ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องการเยียวยา กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่ในประเทศ จนส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้
โดยข้อเรียกร้องจากทางกลุ่มดังกล่าว ที่มายื่นเรียกร้อง ประกอบด้วย 4 ข้อ ได้แก่ 
1. มาตรการเยียวยาจากภาครัฐ 5,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน หากสถานการณ์ยังไม่ปกติ และเลยระยะเวลา 2 เดือน และยังไม่สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติขอรับการเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือนรวมระยะเวลา 3 เดือน โดยขอทราบผลก่อนวันที่ 1 ก.พ.64
2. การพักชำระหนี้ ไฟแนนซ์ รถยนต์ จักรยานยนต์ รวมถึงที่พักอาศัย ที่เป็นการผ่อน หรือเช่า ขอให้รัฐออกหนังสือรับรองเป็นบุคคล กรณีไร้รายได้ฉุกเฉินเนื่องจากถูกสั่งไม่ให้ทำงาน และกรณีบุคคลไร้รายได้ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถผลัดผ่อนการชำระค่างวดต่างๆออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ
3. ขอผ่อนปรนใบอนุญาตการแสดงดนตรีของสถานประกอบการณ์ให้ร้านสามารถทำการแสดงดนตรีได้ตามมาตรการควบคุมโรคของสาธารณสุข โดยทางผู้ประกอบการจะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. ขอให้รัฐช่วยเหลือการจัดจ้างงาน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่สนใจช่วยไม่ว่าจะเป็นองค์กร ภาคธุรกิจขายสินค้า หรือหน่วยงานราชการ ได้ช่วยส่งเสริมให้มีการจ้างการแสดงดนตรี ช่วยสนับสนุนให้กลุ่มมีงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
ทั้งนี้ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนผู้รับหนังสือเรียกร้องดังกล่าว
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ