ตาก - นายจ้างในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประสบปัญหาแรงงานเกษตรอย่างหนัก หลังโควิด-19 ระบาดหนัก ทางการ ไทย-เมียนมา เข้มงวดการข้ามแดนไป-มา ขณะที่แรงงานเดิมมกลับไปแล้วไม่มาอีก

นายจ้าง"พบพระ"โอด ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ว่า ขณะนี้ได้เกิดสภาวะขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ในพื้นที่มาก จนไม่มีแรงงานทำงาน โดยเฉพาะภาคเกษตรขนาดกลางที่ปลูกพริก ข้าวโพดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น นายยี แสงมีชัย เกษตรกรบ้านรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ ต้องทำงานกัน 2 คน กับภรรยา เพราะไม่มีแรงงาน เช่นเดียวกับเกษตรกรใกล้เคียง ขณะที่ผู้ประกอบการภาคเกษตรรายใหญ่ยังคงมีแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาใช้อยู่


นายจ้าง"พบพระ"โอด ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
นายจ้าง"พบพระ"โอด ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
นายยี กล่าวว่า สาเหตุที่ขาดแคลนแรงงานนั้น มาจากปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ทางการไทย และเมียนมา เข้มงวดการข้ามแดนไป-มา ส่วนแรงงานที่มีอยู่เดิมกลับไปแล้ว ก็ไม่มาอีก เพราะข้ามแดนไม่ได้ วิกฤตการณ์ดังกล่าว ทำให้ขาดแคลนแรงงาน และแรงงานที่มีอยู่มีค่าจ้างแพงขึ้น

นายจ้าง"พบพระ"โอด ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร