วัฒนศักย์ เสือเอียม รองอธิบดี รักษาราชการอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 7" พร้อมเปิดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวเหนียว ในช่วงวันหยุดยาว

นายวัฒนศักย์ เสือเอียม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม โครงการ"พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 7" บริเวณ ห้างโลตัส สาขา เลียบทางด่วนเอกมัย -รามอินทรา สำหรับโครงการพาณิชย์ลดราคา Lot 7 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย. 2563 ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยมีร้านที่เข้าร่วมรายการ 20,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ทั้งในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ,เอ้าท์เลต และร้านค้าทั่วไป โดยลดสูงสุดถึง 70% มีสินค้าเข้าร่วมรายการ 13,000 กว่ารายการ ซึ่งการลดราคาสินค้าลงมาถึงร้อยละ 70 โดยการลดราคานั้นเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ รวมทั้งห้างโมเดิร์นเทรด ห้างสะดวกซื้อ รวมทั้งร้านค้าทั่วไปที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนอีกช่องทาง

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 7"


ต่อจากนั้นนายวัฒนศักย์ เสือเอียม รองอธิบดี รักษาราชการอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ไปร่วมกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภคข้าวเหนียว โดยมีศิลปินดารา เชฟชื่อดัง พร้อมโชว์สาธิตการทำอาหารในเมนูข้าวเหนียว ให้พี่น้องประชาชน ได้ลิ้มลอง
โดยได้เปิดเผยหลังเปิดกิจกรรมว่า สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเหนียวที่เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา ประกอบกับผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 ที่กำลังจะออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 บวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ปริมาณการบริโภคในประเทศลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวเหนียวมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง กระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเป็นอย่างมาก

กรมการค้าภายใน จึงได้เร่งดำเนินการและหามาตรการในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวอย่างเร่งด่วน โดยเชิญภาคเอกชน สหกรณ์ สมาคมโรงสี และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่าย ในการรับซื้อ ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภคข้าวเหนียว ภายใต้คอนเซป "อร่อยดีกินแล้วมีแฮง" เพื่อสร้างความต้องการในการบริโภค ตลอดจนการให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์ ประวัติความเป็นมาของข้าวเหนียว เมนูอาหารไทยที่มีส่วนประกอบจากข้าวเหนียว ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ นอกจากนี้ยังมีการ สาธิตทำเมนูอาหารไทยที่มีวัตถุดิบจากข้าวเหนียว เสิร์ฟให้ประชาชนได้ลิ้มลอง เป็นการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นความต้องการในการบริโภคเพิ่มขึ้น กิจกรรมจะจัดขึ้น 4 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริเวณห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 7"


โดยกิจกรรมการจัดงานได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ จากห้างค้าปลีกชั้นนำ ทั้งกลุ่มเซนทรัล และกลุ่มเดอะมอลล์ โดยในครั้งนี้จัดขึ้น บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้า ท็อปซุเปอร์มาเก็ตศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ ทั้งนี้ ในการดำเนินมาตราการในโครงการแก้ไขปัญหาราคาข้าวเหนี่ยวตกต่ำที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันราคารับซื้อข้าวเปลือกเหนียว มีแน้วโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคารับซื้อข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสดความชื้น 30% ปรับตัวสูงขึ้นจากตันละ 6,000 6,500 บาท ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นตันละ 7,700 8,800 บาท (21 พ.ย.63) ซึ่งราคาข้าวเปลือกเหนียวในตลาดมีเสถียรภาพ เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 7"