ธนาคารกรุงไทย เปิดให้กู้ "กรุงไทย Smart Money" วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับประชาชน-ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป ไม่ต้องค้ำประกัน .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "ธนาคารกรุงไทย" ออกสินเชื่อ "สินเชื่อกรุงไทย Smart Money" โดยเปิดให้ยื่นกู้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดย "เนชั่นออนไลน์" รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาและเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อ ดังนี้

สำหรับผู้กู้ "สินเชื่อกรุงไทย Smart Money" จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี


3.ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว


4. ไม่ต้องจำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย


เอกสารที่ใช้สมัคร "สินเชื่อกรุงไทย Smart Money"

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


2. สำเนาทะเบียนบ้าน


3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)


4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้


5. Statement


5.1 บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน


5.2 เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)


6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ ทั้งนี้ ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน


กรุงไทย ให้กู้ "Smart Money" 1 ล้าน ไม่ต้องค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย "สินเชื่อกรุงไทย Smart Money"

- กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี- กรณีผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปีวงเงิน "สินเชื่อกรุงไทย Smart Money"

- กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท


- กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท


ช่องทางจ่ายเงินกู้

1. สาขาธนาคาร


2. Krungthai NEXT/Internet Banking


3. ตู้ ATM


อย่างไรก็ตามลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "สินเชื่อกรุงไทย Smart Money" ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

กรุงไทย ให้กู้ "Smart Money" 1 ล้าน ไม่ต้องค้ำประกัน