รองโฆษกกระทรวงการคลัง เผยในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรอบที่ 2 มีผลในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่ 6 โมงเช้า เป็นต้นไป โดยตัวเลขที่พร้อมเปิดสิทธิให้ลงทะเบียนใหม่ รวม 2.3 ล้านสิทธิ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คลังเคาะยอดรองรับลงทะเบียน "คนละครึ่ง"รอบ2ให้สิทธิ2.3ล้าน


10 พฤศจิกายน 2563 นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการ "คนละครึ่ง" ที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกครั้งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (11/11) ระหว่างเวลา 06.00 น. 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน ผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ หรือเป็นผู้เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จจึงถือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ซึ่ง ณ วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน มีสิทธิคงเหลือจากผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิและผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิภายในกำหนด 14 วัน ที่จะนำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นจำนวน 2.3 ล้านสิทธิทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน (เวลา 12.00 น.) มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5.57 แสนร้านค้า และผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 7,352,274 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 10,155 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 5,178 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 4,977 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 214 บาท ต่อครั้ง

คลังเคาะยอดรองรับลงทะเบียน "คนละครึ่ง"รอบ2ให้สิทธิ2.3ล้าน


สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นประชาชน สัญชาติไทยอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้คลังเคาะยอดรองรับลงทะเบียน "คนละครึ่ง"รอบ2ให้สิทธิ2.3ล้าน