ตัวแทนกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน และศิษย์เก่าสถาบันอาชีวะ รวมกว่า 30 สถาบัน แถลงการณ์ 7 ข้อ แสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีกลุ่มคนทั้งไทยและต่างประเทศบิดเบือนขอมูลโจมตีสถาบันฯ ย้ำไม่ใช้ความรุนแรง

วันนี้ นายอภิชิต เสมศรี ตัวแทน กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน และศิษย์เก่าสถาบันอาชีวะ รวมกว่า 30 สถาบัน ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ 7 ข้อ พร้อมทั้งแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
นายอภิชิต กล่าวว่า เหตุที่ต้องมีการรวมตัวเคลื่อนไหวแสดงจุดยืน สืบเนื่องจากกลุ่มศิษย์เก่า ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่ากำลังมีกลุ่มคนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ให้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนข้อเท็จจริง อีกทั้งยังพบว่ามีผู้ที่กำลังพยายามล่อลวงให้เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้น ทางกลุ่มศิษย์เก่าจึงตัดสินใจรวมตัวเพื่อออกมาปกป้อง โดยเน้นไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลัก ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่กลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้อง ก็เคารพความคิดเห็น และไม่ขัดขวางหากต้องการแสดงออก แต่ที่สำคัญต้องยึดหลักสันติไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญของกลุ่ม

กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันร่วมศิษย์เก่า แถลงการณ์ 7 ข้อ ปกป้องสถาบันฯ


กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันร่วมศิษย์เก่า แถลงการณ์ 7 ข้อ ปกป้องสถาบันฯ


ส่วนที่มีความเป็นกังวลว่าอาจเกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่ออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุม ทางกลุ่มศิษย์เก่าฯ ยืนยันว่า ทุกความเคลื่อนไหวของกลุ่ม จะเน้นหลักการเจรจาเข้าคลี่คลายสถานการณ์เท่านั้น ไม่ใช้ความรุนแรงยกเว้น หากจำเป็นต้องป้องกันตัวเท่านั้น โดยจะไม่เป็นฝ่ายทำร้ายใครก่อน

นอกจากนี้ยังยืนยันว่า ทางกลุ่มจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง การทำงานของรัฐบาล และพร้อมจะเปิดรับศิษย์ปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสันติวิธี หรือหากต้องการให้กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันเป็นตัวแทนเจรจาเรื่องใดกับรัฐบาล ก็พร้อม แต่เรื่องนั้นๆ ต้องไม่ขัดกับหลักการปกป้องสถาบัน
สำหรับแถลงการณ์ทั้ง 7 ข้อ ของกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันนั้น ประกอบด้วย การปกป้องสถาบันตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , การเคลื่อนไหวของกลุ่มไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่เคยร่ำเรียนมาในอดีต , การขอให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังหยุดการกระทำหรือบิดเบือนข้อมูลต่อสถาบันเพื่อยุยงปลุกปั่นในสังคม , ย้ำจุดยืนไม่ขัดขวางการชุมนุมหรือทำกิจกรรม แต่ต้องไม่จับช่วงสถาบันโดยเด็ดขาด , ยืนยันความเคลื่อนไหวของกลุ่มใช้แนวทางสันติไม่ทำร้ายประชาชน ยกเว้นจำเป็นต้องป้องกันตนเอง , จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการทำงานของรัฐบาล พร้อมกันนี้จะมีการทำกิจกรรมแรกร่วมกับ นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยจะนำกลุ่มศิษย์เก่า ไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหว และป้องกันไม่ให้เกิดการยั่วยุหรือใช้ความรุนแรง

กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันร่วมศิษย์เก่า แถลงการณ์ 7 ข้อ ปกป้องสถาบันฯ