พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ำโลกจะหมุนไวเพียงใด แต่ขอให้คนไทย อย่าลืมประเพณี และความเป็นคนไทย ลอยกระทงขอให้ร่วมกันลอยสิ่งไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บ ออกจากประเทศไทยไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ตึกสันติไม่ตรีทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเลื่อนมาจากวันอังคารที่ 27 ตุลาคม โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรี ร่วมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนางวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ได้นำคณะและผู้แทนผู้พิการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ประดิษฐ์โดยผู้พิการ เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

"บิ๊กตู่" ขอคนไทย ลอยกระทง สิ่งไม่ดีออกจากประเทศ


สำหรับการดำเนินงานและสนับสนุนคนพิการในด้านต่าง ๆ โดยประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ได้มอบเข็มดอกแก้วกัลยาเป็นที่ระลึกแด่นายกรัฐมนตรีด้วย ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวให้กำลังใจคนพิการ พร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคนพิการด้วย


จากนั้น นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน นำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว รายงาน "โครงการรณรงค์บริโภคข้าวเหนียว" เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเหนียวตกต่ำ ปี 2563 เพิ่มช่องทางการตลาดและกระตุ้นการบริโภคข้าวเหนียว ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่า สินค้าใดก็ตามที่มีราคาตกต่ำก็ขอให้ช่วยกันบริโภค จับจ่ายใช้สอย ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งข้าวเหนียว เช่น ข้าวเหนียวนาปรัง พันธุ์สันป่าตอง สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวาน

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธ "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" กระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ขอคนไทยอย่าลืมจารีตประเพณีอันดีงาม โดยเฉพาะเยาวชน คนรุ่นใหม่ขอให้ช่วยกันรักษา ต่อยอด วัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทย รวมถึงให้ช่วยกันรณรงค์ใช้วัสดุเหลือใช้ รวมทั้งส่งเสริม "1 ครอบครัว 1 กระทง" เพื่อลดขยะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย                    

"บิ๊กตู่" ขอคนไทย ลอยกระทง สิ่งไม่ดีออกจากประเทศ"ทุกวันนี้ไม่ว่า โลกจะหมุนไปไวเพียงใด แต่ขอให้ทุกคนอย่าลืมประเพณีไทยความเป็นคนไทย และจะต้องร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมถึงการยิ้มแย้มแจ่มใสมีจุดให้บริการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และรักกันเอาไว้ และเนื่องในประเพณีลอยกระทง ขอให้ร่วมกันลอยสิ่งไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บออกจากประเทศไทยไป"พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับเด็กนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานวันลอยกระทงด้วยว่า "เมื่อโตขึ้นต้องเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่สังคมต้องการหากเลือกเรียนในสาขาที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน ก็จะทำให้มีงานทำ หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

ขณะเดียวกันผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมยังได้มอบกระทง ที่ประดิษฐ์จากเยี่อไผ่ให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งจะเป็นการลอยกระทงวิธีใหม่ หนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงและให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อย่อยสลายได้ง่าย