"เจษฎ์ โทณวณิก" มองข้อเสนอ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" ให้ตั้งกรรมาธิการปฏิรูปสถาบันฯ เป็นกลเกมล่อให้หลง และไปไกลเกินกว่าที่คิด ย้ำปัญหาการเมืองมีหลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบ ชี้ข้อเสนอนายกฯต้องลาออก แต่วังวนกติกาก็ยังใช้รูปแบบเดิม

24 ตุลาคม 2563 นายเจษฎ์ โทณวณิก อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ข้อเสนอของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เสนอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาการปฏิรูปสถาบันฯ โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกฝ่ายได้พูดจากันนั้น เป็นกลเกมที่ "ล่อให้หลง" เพราะทุกฝ่ายรู้กันดีว่า สิ่งที่พูดกันในที่ชุมนุม รวมไปถึงท่าทีของ ส.ส.พรรคก้าวไกลบางคน และแกนนำคณะก้าวหน้านั้น ไปไกลเกินกว่าการปฏิรูปสถาบันฯมาก และด้วยเหตุนี้การตั้งกมธ. จึงเป็นกลลวงให้สังคมหลงเชื่อ โดยใช้สภาฯเป็นข้ออ้าง แต่เป้าหมายสุดท้ายต้องการลากยาวไปถึงประเด็นที่พวกตนต้องการจริงๆ ซึ่งไม่ใช่แค่การปฏิรูปสถาบันฯ อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ การปฏิรูปสถาบันฯ ยังไม่ควรถูกหยิบยกขึ้นพูดในเวลานี้ เพราะ 1.หักหาญน้ำใจคนไทยมากเกินไป เพราะยังมีคนจำนวนมากที่รักและเทิดทูนสถาบันฯ กับ 2.การมุ่งปฏิรูปหรือวิจารณ์เฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ หรือสถาบันฯ เพียงพระองค์เดียวหรือสถาบันเดียว ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิง ต่อการแก้ไขปัญหาการเมืองทั้งระบบได้ เพราะปัญหาการเมืองมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นอีกมาก ที่สำคัญสถาบันฯ ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามที่นายปิยบุตร และแกนนำคณะก้าวหน้ากล่าวอ้าง

สำหรับประเด็นที่ผู้ชุมนุมและฝ่ายค้าน รวมทั้งกลุ่มการเมืองนอกสภาฯ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก จะเป็นทางออกหรือไม่นั้น อดีตที่ปรึกษา กรธ. ระบุว่า ยิ่งเป็นเรื่องที่คุยกันยากมากขึ้นไปอีก เพราะหากนายกฯลาออก ก็จะไปเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นอีกมาก เช่น การโหวตเลือกนายกฯ คนใหม่ จะไปห้าม ส.ว.ไม่ให้โหวต เพื่อปิดสวิตช์ ส.ว.ได้หรือไม่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้ ส.ว.ร่วมโหวตด้วย ฉะนั้น หากจะปิดสวิตช์ ส.ว. ก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราก่อน ขณะที่การยุบสภาฯ ก็ต้องเลือกตั้งตามกติกาเดิม ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเหมือนเดิม และมีระบบคิดคะแนนแบบเดิม ซึ่งพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคไม่เห็นด้วย ก็จะทำให้ยุ่งวุ่นวายกันอีกรอบ