"เพนกวิน" ส่งข้อความถึงประชาชน ลั่น นายกฯวอนถอยคนละก้าวเป็นแค่เรื่องละครทางการเมือง ย้ำต้องลาออกภายใน 3 วันตามที่ประชาชนเรียกร้อง .

23 ตุลาคม 2563 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้เผยแพร่ ข้อความจาก "เพนกวิน" พริษฐ์ ชิวารักษ์ ซึ่งกำลังถูกจำคุกอยู่ โดยมีเนื้อหาดังนี้
"ข้อความจากเพนกวินถึงพี่น้องประชาชนทุกคน"
พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพทุกท่านกระผมได้ทราบจากทนายว่าทรราชย์อันมีนามว่าประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เรียกร้องให้ประชาชนยอมถอยให้รัฐบาลคนละก้าวเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้
การกระทำดังกล่าวถือเป็นเพียงการแสดงละครทางการเมือง เพราะแท้จริง พรก.ฉุกเฉินฯ เป็นกฎหมายที่ออกมาโดยไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่แรก และได้ถูกยกเลิกไปโดยพลังของนิสิตนักศึกษา และประชาชน ไปนานแล้ว

"เพนกวิน" ลั่น "ถอยคนละก้าว" แค่ละคร ย้ำนายกฯต้องลาออกใน 3 วัน


การยกเลิก พรก.ฉุกเฉินฯ จึงไม่มีความหมายใด ๆ ที่ทรราชประยุทธ์ฯจะสมอ้างว่าเป็นการรับฟังเสียงประชาขนได้ ต้นเหตุของปัญหาการเมืองในขณะนี้ ไม่ได้เกิดจากการชุมนุมของประชาชน แต่เกิดจากความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ฯ ดังนั้น หากพลเอกประยุทธ์ฯ ต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ ก็จะต้องลาออกจากตำแหน่งภายใน 3 วัน ตามที่ประชาชนเรียกร้อง
พลเอกประยุทธ์ฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ประชาชนถอยแม้แต่ก้าวเดียวเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นเพียงผู้ช่วงชิงอำนาจการปกครอง โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ส่วนประชาชน คือ เจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง
พริษฐ์ ชิวารักษ์
23 ต.ค. 2563

"เพนกวิน" ลั่น "ถอยคนละก้าว" แค่ละคร ย้ำนายกฯต้องลาออกใน 3 วัน