"เทพไท เสนพงศ์" ชี้เป็นเรื่องดีนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในกทม. วอนทุกฝ่ายอย่าชุมนุมเกินกรอบกฎหมายกำหนด ลั่นกลุ่มการเมืองไม่ควรอยู่เบื้องหลังม็อบ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ

23 ตุลาคม 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ว่า เป็นการคืนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมให้กับประชาชน ที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

นายเทพไท กล่าวว่า ซึ่งต่อจากนี้ไปก็จะมีการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงพลังของกลุ่มต่างๆให้เห็นมากขึ้น แต่ขอให้ทุกฝ่ายจัดกิจกรรมการชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการชุมนุม จนเกิดเป็นม็อบชนม็อบขึ้นมา เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมือง เนื่องจากการชุมนุมของแต่ละกลุ่มก็จะมีมวลชนที่หลากหลาย เหมือนกับกลุ่มคณะราษฎร 2563 ที่มีข้อเรียกร้องหลัก 3 ข้อ ให้พล.อ.ประยุทธ์ลาออก ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้มีการปฏิรูปสถาบันฯ

อย่างไรก็ตาม ซึ่งใน 3 ข้อนี้ ก็อาจะจะมีมวลชนเห็นด้วยกับข้อเสนอเพียงบางข้อ เช่น ต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ลาออก และต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนการชุมนุมของกลุ่มปกป้องสถาบันฯ ก็เช่นเดียวกัน อาจจะมีเป้าหมายในการปกป้องสถาบันฯ แต่ไม่ต้องการรัฐบาลเผด็จการ หรือรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ได้ปรากฎให้เห็นในการชุมนุมของกลุ่มปกป้องสถาบันฯ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมาแล้ว ซึ่งเป็นสิทธิ์ของมวลชนในการชุมนุมของแต่ละฝ่าย

"เทพไท"วอนกลุ่มการเมืองอย่าอยู่เบื้องหลังม็อบปล่อยให้เกิดตามธรรมชาติทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่าการชุมนุมเป็นสิทธิทางการเมืองของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเห็นชอบกับข้อเสนอทั้งหมด หรือเพียงบางข้อของการชุมนุมก็ได้ สำหรับตนได้แสดงเจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจน ว่าสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ต้องการรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เอาการสืบทอดอำนาจของฝ่ายเผด็จการ จึงสามารถประกาศได้อย่างชัดเจนว่า ตนเป็นพวกเอาเจ้า ไม่ล้มเจ้า และไม่โหนเจ้า แบบสุดขั้วเหมือนกับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้

"ผมขอเรียกร้องมายังกลุ่มการเมือง นักการเมือง และพรรคการเมือง ไม่ควรสนับสนุนหรืออยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มใดๆ ควรปล่อยให้การชุมนุม หรือการแสดงออกของประชาชนเป็นไปโดยธรรมชาติ ต้องไม่มีการจัดตั้ง ไม่มีการระดมคน ไม่มีการว่าจ้าง ขอให้เป็นความสมัครใจ และความเชื่อในอุดมการณ์ของแต่ละบุคคลจะเหมาะสมกว่า" นายเทพไท กล่าว