"วันปิยะมหาราช " หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และตัวแทนพรรคการเมือง ร่วมกิจกรรม ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หน่วยงานรัฐ-พรรคการเมือง ถวายสักการะ ร. 5ที่พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5ลานพระราชวังดุสิต ได้มีการจัดงานร่วมงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม เนื่องในวันปิยะมหาราชซึ่งเป็นวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 110 ปี โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน รวมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เช่น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา , นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ,กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน รวมถึงตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐหน่วยงานรัฐ-พรรคการเมือง ถวายสักการะ ร. 5


สำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย ป้องกันการเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสและอังกฤษ การตั้งกรมเสนาธิการทหารบกแบบต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบกและทหารเรือ ตั้งกระทรวง กรม กองต่างๆ


ตั้งมณฑลเทศาภิบาลเพื่อดูแลส่วนภูมิภาค แยกงบประมาณแผ่นดินและเงินส่วนพระองค์ออกจากกัน การตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นครั้งแรกในพระบรมมหาราชวัง และขยายโรงเรียนสู่ภูมิภาคต่างๆ ส่งเอกอัครราชทูตไปประจำต่างประเทศเป็นครั้งแรก ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค นำวิทยาการสมัยใหม่มาพัฒนาประเทศ สร้างถนน สร้างทางรถไฟ ก่อตั้งการประปา, การไฟฟ้า ,การไปรษณีย์ ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีการสังคายนาพระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยเป็นครั้งแรก และตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์
หน่วยงานรัฐ-พรรคการเมือง ถวายสักการะ ร. 5

หน่วยงานรัฐ-พรรคการเมือง ถวายสักการะ ร. 5