ออกมาเปิดมุมมองอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ดร.นิว ศุภณัฐ ที่ล่าสุดนั้น ก็ออกมาตัดพ้อ พูดถึงการแสดงออก การเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบราษฎร ว่าประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่วงจรอุบาทว์ของการใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายกันอีกครั้ง พร้อม ๆ กับหวดไปยังกลุ่มเบื้องหลังที่ใช้กลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเคลื่อนไหว

โดยรายละเอียดในประเด็น ประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่วงจรอุบาทว์ของการใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายกันอีกครั้ง นั้นดร.นิว ศุภณัฐ ได้เขียนแสดงมุมมอง และประกาศจุดยืนไว้ในเฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan (ดร.ศุภณัฐ) ว่า

" #สร้างประชาธิปไตยดับภัยสงครามกลางเมือง

ประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่วงจรอุบาทว์ของการใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายกันอีกครั้ง

เมื่อม็อบราษฎรไม่ได้ถือหลักประชาธิปไตย (Democracy) แต่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย (Ochlocracy) หรือ การก่อม็อบ (Mob Rule) โดยที่ม็อบราษฎรไม่เคยสนใจกฎหมาย (Rule of Law) และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนทั้งประเทศ (The Will of the People)‘ดร.นิว’ตัดพ้อ ‘ประเทศ’กำลังกลับเข้าสู่วงจรอุบาทว์

ผมขอฝากเสียงนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศหากเราปล่อยให้มีการใช้กฎหมู่ดำเนินต่อไปปล่อยให้คนส่วนน้อยใช้มวลชนเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองสร้างเงื่อนไขของความขัดแย้งและความรุนแรงในที่สุดก็จะนำไปสู่เผด็จการของคนส่วนน้อยไม่ต่างจากที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นเผด็จการรัฐประหารก็ดีหรือเผด็จการรัฐสภาก็ดีซึ่งล้วนแล้วแต่ขัดขวางการเกิดขึ้นของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงทั้งสิ้น

ลองพิจารณาดูเถิดขนาดม็อบที่มีแกนนำนำมวลชนลงถนนยังสร้างประชาธิปไตยไม่สำเร็จแล้วม็อบที่แกนนำตัวจริงมุดหัวอยู่ใต้กระโปรงแล้วคอยใช้โซเชียลมีเดียบงการอย่างเอาเปรียบอยู่เบื้องหลังจะสามารถสร้างประชาธิปไตยได้อย่างไร?แค่จุดตั้งต้นก็เอาเปรียบหลอกใช้มวลชนเป็นเครื่องมืออย่างเห็นแก่ตัวแล้วมันจะไม่ยิ่งไปสู่ระบอบเผด็จการที่เอาเปรียบและกดขี่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรอกหรือ?

หากการก่อม็อบสามารถสร้างประชาธิปไตยในประเทศนี้ได้จริงก็คงสำเร็จไปตั้งนานแล้วเราคงไม่ต้องมาทะเลาะกันเองแล้วก่อม็อบทำร้ายประเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

ในฐานะประชาชนผมมีจุดยืนในการสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติและทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริงจริงที่ไม่ใช่จริงแค่ในกระดาษอีกต่อไป

ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการก่อม็อบหรือการใช้ความรุนแรงหากแต่เกิดขึ้นจากการใช้สติปัญญารับฟังความต้องการที่แท้จริงของประชาชนทั้งประเทศและอยู่บนพื้นฐานของหลักการปกครองที่ถูกต้อง

ดร.ศุภณัฐ

21ตุลาคมพ.ศ. 2563

#ประชาธิปไตยTheseriesbyดร.ศุภณัฐ"

‘ดร.นิว’ตัดพ้อ ‘ประเทศ’กำลังกลับเข้าสู่วงจรอุบาทว์

‘ดร.นิว’ตัดพ้อ ‘ประเทศ’กำลังกลับเข้าสู่วงจรอุบาทว์

ขอบคุณข้อมูล:Suphanat Aphinyan(ดร.ศุภณัฐ)