อาชีวะฯ 33 สถาบัน ประกาศรวมพล ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ นัดทำกิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เวลา 07.00 น.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โลกโซเชียลฯ ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อความ การรวมกลุ่มของนักศึกษาอาชีวะฯ ซึ่งได้มีการนัดหมายทำกิจกรรม เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า โดยมีการเชิญชวนนักศึกษาอาชีวะ จำนวน 33 สถาบัน ร่วมกันแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีใจความดังนี้

อาชีวะฯ 33 สถาบัน ประกาศรวมพล


"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน" จับมือพี่น้องอาชีวะ 33 สถาบัน นัดหมายแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พร้อมอ่านแถลงการ "อาชีวะคืออาชีวะของพระราชา" พร้อมยืนเคียงข้างประชาชน ร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจัดโดย กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน ร่วมกับโครงการทำดีเพื่อพ่อ