พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมและเป็นกำลังใจ คณะทำงานในโครงการ โคก หนอง นา พร้อมพระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เพื่อเป็นกำลังใจพสกนิกรชาวไทยทุกคน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เพจจิตอาสาพระราชทาน ได้เผยแพร่ข้อความและและภาพ ในหลวง ทรงชื่นชมคณะทำงานโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมพระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เพื่อเป็นกำลังใจพสกนิกรชาวไทยทุกคน
โดยในโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่า "[ ในหลวง ทรงชื่นชมคณะทำงานโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมพระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เพื่อเป็นกำลังใจพสกนิกรชาวไทยทุกคน ]

'ในหลวง'พระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจพสกนิกร

'ในหลวง'พระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจพสกนิกร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมและเป็นกำลังใจ คณะทำงานในโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง และทรงทอดพระเนตรรายงานและติดตามผลงานทั้งหมด ด้วยความใส่พระราชหฤทัย
ทั้งนี้ ทรงชื่นชมในความสำเร็จของโครงการ เมื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองแล้ว ยังเป็นวิทยากรการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ความสนใจมาเรียนรู้เพิ่มเติมจาก ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ อีกด้วย

'ในหลวง'พระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจพสกนิกร

'ในหลวง'พระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจพสกนิกร

'ในหลวง'พระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจพสกนิกร

พร้อมกันนี้ พระองค์พระราชทานภาพถ่าย รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เพื่อเป็นกำลังใจผู้เกี่ยวข้องและพสกนิกรชาวไทยทุกคน
#โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง #เกษตรทฤษฎีใหม่ #ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ #รถโมเดลฝีพระหัตถ์ #พสกนิกรชาวไทย #ทรงพระเจริญ#จิตอาสาพระราชทาน #RoyalThaiVolunteers #RTVs"

'ในหลวง'พระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจพสกนิกร

'ในหลวง'พระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจพสกนิกรขอบคุณข้อมูลจาก เพจเฟซบุ๊กจิตอาสาพระราชทาน