svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

จีนแย้ม ‘ประเทศลุ่มน้ำโขง’ ได้ก่อน หาก ‘วัคซีนโควิด-19’ สำเร็จผล

หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เปิดเผยว่าจีนจะให้ความสำคัญกับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แก่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงก่อน เมื่อวัคซีนได้รับการพัฒนาจนสำเร็จและถูกนำไปใช้จริง

หลี่กล่าวคำข้างต้นขณะเข้าร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (LMC) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบวิดีโอ โดยระบุว่าจีนจะจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อส่งเสริมภาคสาธารณสุขภายใต้กรอบความร่วมมือของกองทุนพิเศษแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (LMC Special Fund) และจะเดินหน้าจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดและการสนับสนุนทางเทคนิคแก่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงต่อไป
นอกจากนั้นหลี่เน้นย้ำถึงความสลักสำคัญของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความร่วมมือในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ทั่วโลก พร้อมเสริมว่าจีนยินดีดำเนินงานร่วมกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์การอนามัยโลก (WHO)
CR: Xinhuathai