ประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศต่อเนื่อง41วันแล้ว โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยถึงสถานการณ์ของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 พบว่า...

๐ ผู้ป่วยรายใหม่ยืนยันเพิ่ม ราย ทั้ง 5 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย 1 ราย,ประเทศคูเวต 2 ราย,ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย และประเทศญี่ปุ่น 1 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,190 ราย
๐ รักษาผู้ป่วยหายเพิ่มเติม 5 ราย รวมผู้ป่วยหายกลับบ้านเเล้วรวม 3,071 ราย
๐ ผู้ป่วยยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 61 ราย
๐ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดเสียชีวิตอยู่ที่ 58 ราย

ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 5 ราย

....

ขณะที่ สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อจำนวน 11,380,633 ราย รักษาหายจำนวน6,439,666 ราย เสียชีวิตจำนวน533,449 ราย
ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 ลำดับแรก ประกอบด้วย...
๐ สหรัฐอเมริกา ยอดติดเชื้อจำนวน2,935,770 ราย
๐ บราซิลยอดติดเชื้อจำนวน1,578,376 ราย
๐ รัสเซียยอดติดเชื้อจำนวน674,515 ราย
*** ข้อมูล : เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ***

ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 5 ราย

ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 5 ราย

ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 5 ราย

ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 5 ราย