แอปพลิเคชัน หมอชนะ แอปที่คิดค้นมาเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด 19 โดยรวบรวมและประมวลผลข้อมูลบันทึกสุขภาพ และการเดินทางของประชาชนที่ลงทะเบียน ด้วยเทคโนโลยีระบุตำแหน่งจีพีเอส และบลูทูธ ร่วมกับการสแกนคิวอาร์โค้ด หมอชนะ คือ แอปพลิเคชัน ช่วยหมอ ช่วยตนเอง ให้ห่างไกลจากโควิด 19 ได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ก่อนหน้านี้คุณหมอออกมาขอให้พวกเราช่วยกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ซึ่งได้รับการปฏิบัติตามที่ดีจากประชาชนเป็นส่วนใหญ่ และยังร่วมด้วยช่วยกันออกมาบริจาคหน้ากาก แอลกอลฮอล์ และเครื่องใช้จำเป็นอื่นๆ แก่โรงพยาบาลอย่างเต็มกำลังวันนี้นักสู้ด่านหน้าเหล่านี้ มาขอข้อมูลจากเราทุกคน ด้วยวิธีง่ายๆ แค่ดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน หมอชนะนับตั้งแต่เริ่มเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา หมอชนะ ก็มียอดการดาวน์โหลดใช้งานไปแล้วมากมายแอปพลิเคชัน หมอชนะ คือผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันระหว่าง ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชน และภาครัฐ เป็นแอปที่ทำหน้ารวบรวมและประมวลผลข้อมูลบันทึกสุขภาพ และการเดินทางของประชาชนที่ลงทะเบียนในช่วงวิกฤตนี้ โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งจีพีเอส (GPS) และบลูทูธ (Bluetooth) ร่วมกับการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)เมื่อประชาชนเช็คอินตามสถานที่ต่างๆ จะมีการเก็บข้อมูลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ตรวจสอบเพื่อคัดกรองและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดโรคโควิด 19 ของประชาชนที่เข้ามาติดต่อใช้บริการทางการแพทย์ได้ ลดความล่าช้าในการสอบประวัติ ช่วยจัดการให้การดูแลรักษากลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและปลอดภัยที่สำคัญ แอปนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเหมือนคุณหมอประจำตัวของทุกคนที่จะมาคอยตรวจสอบอาการ และเฝ้าระวังด้วยการแจ้งระดับความเสี่ยงหากระบบพบว่าผู้ใช้งานอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือเริ่มมีอาการนอกจากนี้ แอปหมอชนะยังเป็นเครื่องมือให้ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนสถานที่ต่างๆ ใช้ในการสแกนเช็คอินสำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ข้อมูลการเดินทาง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับทั้ง ผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่ และประชาชนผู้มาใช้บริการ ทำให้ภาคธุรกิจสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อย่างปลอดภัย ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังอื่น ๆ ที่ทางการกำหนดไว้แอปพลิเคชัน ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ใช้ในการเฝ้าระวังและแจ้งระดับความเสี่ยงของผู้ใช้ ช่วยบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพอาการ และข้อมูลการเดินทางจากการเช็คอินตามสถานที่ต่างๆ เพื่อยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยจะแสดงระดับความเสี่ยงของผู้ใช้เป็นสีต่างๆสีเขียว หมายถึงความเสี่ยงต่ำมาก สามารถใช้ชีวิตตามปกติ แต่ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดสีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงต่ำ ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ต้องระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดสีส้ม หมายถึงความเสี่ยงปานกลาง ให้กักตัวอยู่บ้านให้ครบ 14 วัน โดยเฝ้าระวังสำรวจอาการตนเอง หากมีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีสีแดง หมายถึงความเสี่ยงสูงมาก อาจเพราะมีอาการป่วย มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา จะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจโรคทันทีทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใช้แอปที่มาขอรับบริการทางการแพทย์มีความเสี่ยงสูง แพทย์ก็จะทราบและใช้เครื่องมือป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง


แอปนี้ยังช่วยจัดลำดับความเร่งด่วนและวางมาตรการในการรักษาหรือส่งตรวจบุคคลผู้นั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ภาครัฐสามารถควบคุมสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตาม แอปนี้จะมีประสิทธิภาพขนาดไหน ขึ้นอยู่กับว่ามีผู้ใช้มากเท่าใดด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอความร่วมมือทั้วจากประชาชนและผู้ประกอบการ

โดยประชาชนผู้ใช้สมาร์ทโฟน ให้ดาวน์โหลดและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน หมอชนะ เพื่อให้เกิดข้อมูลติดตามได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์เพียงพอที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการเอาชนะโควิด-19


ส่วนเจ้าของอาคาร สถานที่ และผู้ประกอบการร้านค้า ช่วยสนับสนุนติดตั้งคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อให้มีจุดเช็คอินสำหรับผู้ใช้งานได้ดำเนินการสแกนเช็คอินและยืนยันการเข้ามาใช้บริการยังสถานที่ให้บริการขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประสานงานกับผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้าต่างๆ ในการขอความร่วมมือเพื่อติดตั้งจุดสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างกว้างขวาง และให้ครอบคลุมมากที่สุดผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ ยืนยันว่า ผู้ใช้สามารถเชื่อมั่นได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบได้จัดเก็บและติดตามข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ เพราะมีหน่วยงานสำคัญด้านดิจิทัลภาครัฐเข้ามากำกับและดูแลเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกป้อนเข้าระบบจะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยป้องกันประชาชนจากโรคโควิด19 เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หมอชนะ ได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1111 หรือเฟซบุ๊ก หมอชนะ ดาวน์โหลดคลิก https://bit.ly/2JZjEJM