ศบค.แถลงประเทศไทยพบผู้ติดโควิด-19 เพิ่ม 0 ราย รวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,037 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ล่าสุด ศบค. เผยไทม์ไลน์ 5 ขั้นตอน เล็งคลายล็อกดาวน์ เฟส3 ดีเดย์ 1 มิถุนายน 2563

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. เปิดเผยยอดจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีผู้ป่วยรายใหม่ยืนยันเป็น 0 ราย รวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,037 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดเสียชีวิตอยู่ที่ 56 ราย ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 13 ราย กลับบ้านเเล้วรวม 2,910 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 71 ราย

ศบค. เปิด 5 ขั้นตอน จ่อคลายล็อกดาวน์ "เฟส 3"


โฆษก ศบค.ยังได้กล่าวถึง ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดทำมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ว่า การประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเคื่องมือหนึ่ง อันหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ระบะเวลาในการจัดทำมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 แบ่งออกเป็น 5 ช่วงขั้นตอนที่ 1 : 23-24 พฤษภาคม จัดเตรียมข้อมูล มีการประชุมพิจารณากลั่นกรองกิจการตามมาตรการ บังคับใช้ในการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ขั้นตอนที่ 2 :  25-26 พฤษภาคม มีการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ขั้นตอนที่ 3 : วันที่ 27 พฤษภาคม ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาบังคับใช้ ระยะ 3 (หากวันที่ 27 ไม่ทัน ก็เลื่อนไปวันที่ 28)
ขั้นตอนที่ 4 : วันที่ 29 พฤษภาคม นำเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ เพื่อขออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 5 : และวันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีผลบังคับใช้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3
นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า นี่เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆ ที่ ศบค.ชุดใหญ่เตรียมการ และแถลงให้ทราบในวันนี้ (22 พ.ค.63) และยังไม่ประกาศว่ากิจกรรมหรือกิจการใดบ้างที่จะผ่อนคลายในระยะที่ 3 ให้รอติดตามต่อไป

ศบค. เปิด 5 ขั้นตอน จ่อคลายล็อกดาวน์ "เฟส 3"