"พรรคประชาธิปัตย์"จี้"สพฐ.-ศึกษา"บูรณาการระบบคัดกรองครูเข้าสอนในโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหา "พ่อพิมพ์ของชาติ" ล่วงละเมิดลูกศิษย์ แนะใช้หลักการ "ศีลธรรม-จริยธรรม-วิชาการ" ควบคู่กัน

(13 พฤษภาคม 2563) ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณี 5 ครู ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการอนาจารนักเรียนหญิงของตัวเองในโรงเรียนมานานกว่า 1 ปี ในจ.มุกดาหาร ว่า เรื่องของคดีความก็ว่ากันไปตามกฎหมาย แต่สิ่งที่สังคมควรต้องให้น้ำหนักต่อเรื่องนี้ คือ จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งมีนักการศึกษาได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาความไม่เข้าใจในระบบคัดกรองครูของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญต่อความสามารถทางวิชาการมากกว่าคุณธรรม ความดี
ทั้งนี้ ส่วนตัวขอตั้งคำถาม 4 ข้อ คือ1.การสมัครเข้าเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากสาระวิชาทางวิชาการที่สอนและสอบแล้ว ได้ให้ความสำคัญกับการปลูกศีลธรรม และจริยธรรมของการเป็นครูมากน้อยแค่ไหน2.การสอบคัดเลือกคนเพื่อเป็นครูของ สพฐ. ได้ให้ความสำคัญกับความรู้ทางวิชาการและอัตลักษณ์ของครูในเชิงการตอบข้อสอบ แต่ทำไมไม่มีมาตรการคัดกรอง อัตลักษณ์ และการประพฤติเชิงศีลธรรมและจริยธรรม
3.การปฏิบัติหน้าที่ของครู ผู้บริหารโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการสอนวิชาการของครูตามหลักสูตรที่ สพฐ. กำหนด ก่อนการอบรมศีลธรรมและจริยธรรมของนักเรียน จริงหรือไม่ และ4.ทำไมการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เกือบทั้งหมดเป็นเรื่องทางวิชาการของครู ไม่ใช่เรื่องของการเป็นแบบอย่างทางศีลธรรม และจริยธรรมของครูต่อนักเรียน

อย่างไรก็ตาม สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ได้วางน้ำหนักเกือบทั้งหมดของกรอบที่เหมาะสมต่อสถานะความเป็นครูเอาไว้ที่เรื่องของวิชาการ ว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ที่จะทำให้นักเรียนเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จเท่านั้น ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนั้น จะต้องพัฒนาทางด้านวิชาการ ศีลธรรม และจริยธรรมควบคู่กันไป ที่สำคัญด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันแล้วว่า การฝึกคนเก่งให้เป็นคนดี ทำได้ยากกว่าฝึกคนดีให้เป็นคนเก่ง ดังนั้น ถ้า สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ มีหลักการสร้างนักเรียนด้วยการวางฐานที่ความเก่ง ครูทั้งประเทศที่มีอยู่ในตอนนี้ ก็จะมาจากการคัดสรรในเรื่องของวิชาการเป็นสำคัญ ซึ่งหมายความว่า ความขาดพร่องในเรื่องอื่นๆ อาจถูกมองข้ามไปก็เป็นได้

"ครูที่ดียังจะต้องทำหน้าที่ชี้แนวทางการศึกษา และการดำเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่นักเรียน แต่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ชี้แนวทางมีน้อยมากในโรงเรียนของเรา ครูที่ดียังจะต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามให้แก่นักเรียน แต่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่าง แทบจะไม่มีเลยในโรงเรียนของเรา แม้โรงเรียนต้องการครูวิชาการ ครูชี้แนวทาง และครูแบบอย่าง ในตัวครูคนเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเราสามารถมีระบบในการคัดกรองในการได้มาซึ่งครู เชื่อแน่ว่าการล่วงละเมิดทางเพศของครูต่อนักเรียนจะหมดไป" ศ.ดร.กนก กล่าว