ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติร่วมกันในการจัดมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) บอกว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดทั่วโลก อ่านข่าวเพิ่มเติม  >>  "มิสเตอร์ป๋อง" บริจาคพลาสมา หลังหายป่วยโควิด

ทางสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 34 แห่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักของรัฐ ได้มีมติร่วมกันในการจัดมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆในระบบอุดมศึกษาให้ครอบคลุมทุกมิติกว่า 5,000 ล้านบาท โดยมีมาตรการเยียวยานักศึกษาดังนี้ 1.ลดค่าเล่าเรียน หรือค่าเทอม เป็นเวลา 1 ปี ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษา 2563 2.เพิ่มทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3.ลดค่าหอพัก งดเก็บค่าธรรมเนียมทางการศึกษา 4.เพิ่มสวัสดิการต่างๆให้กับนักศึกษา เช่นทำประกันสุขภาพ หรือตรวจสุขภาพฟรี สำหรับนักศึกษาที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 

"ทปอ"ลดค่าเทอมมหาลัย 1 ปี เยียวยานักศึกษาช่วงโควิด-19


สำหรับพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ได้เริ่มนำร่องประกาศลดค่าเทอมแล้วในอัตรา 10% ของค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรภาคปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของทางสถาบันที่ตัดเงินเดือนของตัวเอง เพื่อนำมาสมทบทุนให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


ส่วนหลักเกณฑ์การลดค่าเทอมนั้นขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนด เนื่องจากสามารถเข้าถึงนักศึกษาและรู้สภาพปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนได้มากที่สุด โดยทางทปอ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์คร่าวๆไว้อยู่แล้ว เกี่ยวกับมาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
อย่างไรก็ตาม ตนขอให้ความเชื่อมั่นว่า ในปีการศึกษา 2563 ไม่ว่านักศึกษาจะยากดีมีจน เดือดร้อนหรือไม่ จะได้รับความช่วยเหลือเท่าเทียมกัน แต่หากลดค่าเล่าเรียนแล้วยังไม่พอ ยังมีทุนให้เปล่า หอพักฟรี ให้เงินติดตัวอีก ทั้งนี้อยากฝากถึงนักนิสิตศึกษาและผู้ปกครองทุกคนให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด