"หมอระวี" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ แนะ รัฐบาลเสนอ พ.ร.ก.กู้เงิน เข้าสภา เพื่อรับการตรวจสอบจากฝ่ายค้าน แต่ย้ำ ต้องอภิปรายให้อยู่ในประเด็น ไม่ตีรวน

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านรวบรวมเสียงได้ 210 คน เพื่อไปยื่นขอเปิดประชุมวิสามัญรัฐสภา เพื่อร่วมหาทางออกและแก้ปัญหาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19แต่เสียงไม่ครบ 244 คน คือ 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 123 จึงไม่สามารถเปิดประชุมวิสามัญรัฐสภาได้นั้น พรรคพลังธรรมใหม่ขอเสนอให้รัฐบาลประกาศเสนอ พรก.ฉุกเฉิน 1 ล้าน ๆ บาท เข้าสู่สภาและขอให้สภากำหนดวันประชุมทันทีที่สภาจะเปิดสมัยประชุมในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 , 174 เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบจากฝ่ายค้านและรับฟังข้อเสนอของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว.ทุกคน ทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสคุ้มค่ามีประโยชน์สูงสุดและรอบคอบที่สุดเพราะเงิน 1 ล้าน ๆ บาทนี้จะทำให้ประเทศมีหนี้และต้องนำภาษีประชาชนมาชำระคืนอีกหลายปีกว่าจะหมดนพ.ระวี กล่าวต่อว่า ขอให้สภาประกาศกำหนดวันประชุมที่แน่นอนล่วงหน้า เพื่อให้ฝ่ายค้านได้มีเวลาเตรียมตัวนำเสนอในที่ประชุมสภาอย่างเต็มที่ แต่ตนก็ขอฝากไปยังฝ่ายค้านด้วยว่า ขอให้อภิปรายให้ตรงประเด็น อย่าเยิ่นเย้อ ไม่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง เหมือนในปีที่ผ่านมา การอภิปรายอย่าใช้วิธีต่อยใต้เข็มขัด เรื่องใดอยู่นอกประเด็นอย่านำมาพูดเพื่อเสียดสี โจมตีโดยไม่มีเหตุผล หรือการอภิปรายแบบแผ่นเสียงตกร่องพูดเมื่อไหร่วกกลับมาประเด็นเดิมทุกครั้ง จะก่อให้เกิดการประท้วง ทำให้เสียเวลาและเสียภาพพจน์ของรัฐสภาไทย ทั้งนี้ขอเรียกร้อง ส.ส.ทั้งสองฝ่ายร่วมกันปฎิบัติแบบ new normal ในการอภิปรายในสภา เพื่อสร้างศรัทธาต่อประชาชนและต่อระบบรัฐสภาไทย