"การทักทายแบบนี้เรียกว่า Zuo Yi ทำได้ด้วยการประสานมือทั้งสอง ขึ้นในระดับหน้าอก มือซ้ายบังมือขวา ด้วยความเชื่อของชาวจีนที่ว่า ซ้ายแทนความเคารพและขวาเพื่อโจมตีผู้อื่น"

ประเทศจีนได้หันมาใช้การทักทายแบบไม่สัมผัสมือกันในช่วง โควิด19 ระบาด ด้วยการนำเอาการทักทายในสมัยราชวงศ์ฮั่น มาแสดงความเคารพต่อกันเป็นครั้งแรกในการประชุมสภาจีน และยังส่งเสริมให้ทางโรงเรียนนำมาเป็นแบบอย่างในช่วงที่ต้องรักษาระยะห่าง Physical Distancing

ปลอดภัยแถมเท่!! จีนเว้นระยะไม่สัมผัสมือใช้ทักทายแบบ "ราชวงศ์ฮั่น" ช่วงโควิด-19 ระบาด

ปลอดภัยแถมเท่!! จีนเว้นระยะไม่สัมผัสมือใช้ทักทายแบบ "ราชวงศ์ฮั่น" ช่วงโควิด-19 ระบาด


การทักทายแบบนี้เรียกว่า Zuo Yi ทำได้ด้วยการประสานมือทั้งสอง ขึ้นในระดับหน้าอก มือซ้ายบังมือขวา ด้วยความเชื่อของชาวจีนที่ว่า ซ้ายแทนความเคารพและขวาเพื่อโจมตีผู้อื่นการแสดงความเคารพแบบนี้ งดงามและมีความสุภาพแม้จะเป็นการทักทายตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นแต่โบราณแต่ความหมายที่มีในเรื่องการให้ความเคารพต่อผู้อื่นนั้น ยังคงเช่นเดิม มีทั้งความหมายและยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามไว้ได้อย่างมั่นคง

ปลอดภัยแถมเท่!! จีนเว้นระยะไม่สัมผัสมือใช้ทักทายแบบ "ราชวงศ์ฮั่น" ช่วงโควิด-19 ระบาด


อ้างอิงข้อมูลจาก :: dailymail.co.uk
"ชมพูสิริน"