องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทำหนังสือถึงประธานป.ป.ช.- ผู้ว่าสตง.ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวันคนชราป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ของอบจ.ลำพูน 16.3 ล้านบาทด่วน จี้ลงโทษทั้งอาญาและทางวินัย หากพบว่าการจัดซื้อไม่โปร่งใส และไม่คุ้มค่า

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ทำหนังสือส่งถึงพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงนามโดย นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยเนื้อหาในหนังสือระบุ ดังนี้ 

ส่อทุจริต! จี้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ อบจ.ลำพูน จัดซื้อชุดป้องโควิด

ตามที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่ อบจ. ลำพูน ใช้งบประมาณมากถึง 16.3 ล้านบาท จัดซื้อชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) เพื่อแจกให้กับผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 27,700 ชุดๆ ละ 590 บาทการจัดซื้อครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตของสาธารณชนว่า เหตุใดจึงใช้ "วิธีคัดเลือก" โดยเจรจากับผู้ขายเพียง 3 ราย ที่ อบจ. เรียกมา ทั้งๆ ที่สินค้าเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปและไม่ขาดแคลน แต่หากเปิดให้มี "การประมูลเป็นการทั่วไป" ย่อมเกิดการแข่งขันอย่างโปร่งใส ได้สินค้าในราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและหน่วยงาน อีกทั้งยังมีข้อกังขาว่า สินค้าที่ซื้อเช่น จานชาม แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ มีลักษณะเป็นการ "ป้องกัน ควบคุม รักษา" โรคโควิด-19 จนถือว่าต้องจัดซื้ออย่างเร่งด่วนได้อย่างไร

ส่อทุจริต! จี้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ อบจ.ลำพูน จัดซื้อชุดป้องโควิด

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ใคร่ขอเรียนให้ท่านตรวจสอบกรณีนี้อย่างเข้มงวดและเร่งด่วน เพื่อความชัดเจนและโปร่งใสก่อนที่จะมีการจัดซื้อลักษณะเดียวกันในจังหวัดอื่น และได้โปรดชี้แจงข้อกังขา แก่ประชาชนให้กระจ่างว่า1. การจัดซื้อครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ตรงตามความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จริงหรือไม่2. การจัดซื้อโดยใช้ "วิธีคัดเลือก" เช่นนี้ เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ3. มีการฮั้วประมูลและการเรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้นหรือไม่4. หากพบว่า การจัดซื้อครั้งนี้ทำให้ส่วนรวมเสียประโยชน์ จะถือว่าผู้รับผิดชอบมีความผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย ใช่หรือไม่ท้ายหนังสือยังได้ติดแฮชแท็ก # ระบุข้อความว่า โกงในช่วง COVID - 19 คือโกงชีวิตคนทั้งชาติ: จับให้ได้ จับให้เร็ว ลงโทษให้สาสม

ส่อทุจริต! จี้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ อบจ.ลำพูน จัดซื้อชุดป้องโควิด