อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย สรุปสถานการณ์ แพร่ระบาด "กาฬโรคแอฟริกาในม้า ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 25 มีนาคม จนถึงขณะนี้ นครราชสีมาหนักสุด ตาย 342 ตัว จากยอดป่วยรวม 438 ตัว

กรมปศุสัตว์เคาะกาฬโรคแอฟริกาในม้าคร่า 394 ตัว-ล็อกดาวน์ 7 จังหวัด


****นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ( ที่ 2 จากซ้าย) และฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ( ที่3 จากซ้าย)วันอังคารที่ 21 เม.ย. ที่กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย แถลงสถานการณ์โรคระบาด "กาฬโรคแอฟริกาในม้า" โดย อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่า ที่มาของโรคดังกกล่าว ซึ่งทำให้ม้าตายอย่างเฉียบพลัน เกิดขึ้นตั้งแต่ 25 มีนาคม มีต้นเหตุมาจากสัตว์ที่นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกา มีแมลงดูดเลือดทั้ง ยุง , ริ้น, เหลือบ เป็นพาหะ โรคดังกล่าวพบมากในแอฟริกา ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย แต่ไม่ติดถึงคน ส่วนพื้นที่แพร่ระบาด พบมากที่สุดที่นครราชสีมา จากนั้นจึงกระจายไปยังชัยภูมิ ,ราชบุรี ,เพชรบุรี , สระแก้ว ,ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ขณะนี้ ยอดรวมม้าที่ป่วยจากโรคนี้ 438 ตัว ตายไปแล้ว 394 ตัว ในจำนวนนี้ พบการตายมากที่สุดคือ นครราชสีมา 342 ตัว

กรมปศุสัตว์เคาะกาฬโรคแอฟริกาในม้าคร่า 394 ตัว-ล็อกดาวน์ 7 จังหวัด

ในการป้องกันและควบคุมโรค สัตว์ที่นำเข้ามาจากทวีปแอฟริกา ต้นตอของโรคระบาด ต้องกักกันพื้นที่ งดการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด ป้องกันแมลงดูดเลือด โดยการติดตั้งมุ้ง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงดูดเลือด กรณีเจ้าของไม่มีงบประมาณในการสร้างมุ้ง ทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย จะเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้ลดการระบาดของโรค ส่วนม้าทั่วไป จะกักกันพื้นที่ งดการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ โดยเด็ดขาด ให้ผู้เลี้ยง ป้องกันแมลงดูดเลือด โดยการติดตั้งมุ้ง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงดูดเลือดในพื้นที่

กรมปศุสัตว์เคาะกาฬโรคแอฟริกาในม้าคร่า 394 ตัว-ล็อกดาวน์ 7 จังหวัด

ส่วนการป้องกันโรค กรมปศุสัตว์ ได้นำเข้าวัคซีน ผ่านการช่วยเหลือ จาก บริษัท แมกซ์วิน โดยการประสานงานของ พงษ์เทพ เจียรวนนท์ อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ซึ่งวัคซีนที่ได้มา 4,000 โดส สามารถฉีดให้ม้าได้ 4,000 ตัว ขณะที่วัคซีนเพิ่มเติม จะนำเข้ามาในเดือนพฤษภาคม

กรมปศุสัตว์เคาะกาฬโรคแอฟริกาในม้าคร่า 394 ตัว-ล็อกดาวน์ 7 จังหวัด

ฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย บอกว่า ทางสมาคมฯพร้อมให้การสนับนุนภาครัฐในทุกแนวทาง เพื่อหยุดการระบาด ของ"กาฬโรคแอฟริกาในม้า" โรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้กีฬาขี่ม้าในระดับสากล ที่เป็นการนำเอาม้าจากต่างประเทศมาแข่งในไทย จะถูกระงับไปนาน 2 ปี ตามกฏขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าไทยปลอดโรคนี้ ขณะที่กีฬาขี่ม้ารายการอื่นๆในประเทศ จะยกเลิกไปจนกว่าจะมั่นใจความปลอดภัย

กรมปศุสัตว์เคาะกาฬโรคแอฟริกาในม้าคร่า 394 ตัว-ล็อกดาวน์ 7 จังหวัด