สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้เปิดเผย บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของ นายกรณ์ จาติกวณิช หลังพ้นตำแหน่ง ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์

"กรณ์ จาติกวณิช"  นักการเมืองอนาคตไกล ที่ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ และได้ออกมาตั้งพรรคใหม่ดั่งสมใจ พรรค "กล้า" โดยมีผุ้บริหารพรรคได้แก่ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค 2.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 3.นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายภิมุข สิมะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 5.นายพงษ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 6.นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค 7.ดร.เอราวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8.นายเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร และ 9.นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหาร

เปิดทรัพย์-หนี้สิน "กรณ์" หลังพ้นตำแหน่ง ส.ส.ประชาธิปัตย์ล่าสุด วันที่ 9 เม.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายกรณ์ จาติกวณิช พ้นตำแหน่ง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2563 โดยนายกรณ์ และนางวรกร จาติกวณิช คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินอยู่ที่ 1,056,352,861 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สิน 1,062,879,060 บาท และหนี้สิน 6,526,198 บาท ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ อาทิ เงินฝากรวมคู่สมครสรวม 87 ล้านบาท เงินลงทุน 366 ล้านบาท ที่ดิน 212 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 244 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินอื่น ตั้งแต่ นาฬิกา ทองคำ เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า สร้อย ต่างหู กำไล แหวน ชณะที่หนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

เปิดทรัพย์-หนี้สิน "กรณ์" หลังพ้นตำแหน่ง ส.ส.ประชาธิปัตย์