ประกาศจากเรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งหยุดให้บริการเรือโดยสารทุกธงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ขออภัยในความไม่สะดวก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งหยุดให้บริการ ป้องกันแพร่เชื้อโควิด-19


จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ให้ยูติลงได้ไดยเร็ว

เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งหยุดให้บริการ ป้องกันแพร่เชื้อโควิด-19


บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด แจ้งหยุดให้บริการเรือโดยสารทุกธงเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ถึง วันพฤหัสบดีที 30 เมษายน พ.ศ. 2563
Due to the COVID-19 situation, Chao Phraya Express Boat will temporarily suspend all the boat service from Saturday, March 28, 2020 to Thursday. April 30, 2020 for passenger safety.
จึงประกาศมาให้ท่านผู้โดยสารรับทราบและวางแผนการเดินทางต่อไป
Please prepare your schedule in advance Sorry for the inxonvenience.

เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งหยุดให้บริการ ป้องกันแพร่เชื้อโควิด-19