svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดไทม์ไลน์ยึดคืนที่ดินส.ป.ก.ปารีณา 885ไร่ ทวี ไกรคุปต์ 768ไร่

เปิดไทม์ไลน์ยึดคืนที่ดินส.ป.ก.ปารีณา 885ไร่ ทวี ไกรคุปต์ 768ไร่ ล่าสุดคปจ.ราชบุรี ออกคำสั่งกระจายสิทธิในที่ดินให้ผู้ยากไร้เข้าทำกินตามคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ "เกษตรกร" แล้วพร้อมทั้งนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ยอมคืนที่ดินน.ส.3-ที่ป่าสงวน-ส.ป.ก. กว่า3พันไร่ สละเจตนาครอบครองคืนรัฐนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

เมื่อวันที่27ก.พ.นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ได้นำส่งข้อมูลให้กับร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถึงรายละเอียดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับใช้กฏหมายและระยะเวลาปฏิบัติงานในส่วนของกรมป่าไม้ และส.ป.ก.ได้ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พรรพลังประชารัฐ จ.ราชบุรี นายทวี ไกรคุปต์ บิดาของน.ส.ปารีณา และนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

เปิดไทม์ไลน์ยึดคืนที่ดินส.ป.ก.ปารีณา 885ไร่ ทวี ไกรคุปต์ 768ไร่โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (ส.ป.ก.ราชบุรี) ได้ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน รายนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ เนื้อที่กว่า ๑,๗๐๖ ไร่ ตามเอกสาร ภบท.๕ จำนวน ๕๘ ฉบับ นางสาวปารีณาฯ ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่โดยประมาณ ๖๘๒ ไร่ (โดยการนำชี้จากผู้ปกครองท้องที่โดยประมาณการ) อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลแก้มอ้น ตำบลเบิกไพร ตำบลด่านทับตะโก ตำบลปากช่อง ตำบลจอมบึง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง ตำบลป่าหวาย ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง และตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ การใช้ประโยชน์เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงโค อาคารบ้านพัก และมีภบท.๕ จำนวน ๒๙ ฉบับ เนื้อที่ประมาณ ๘๕๓ ไร่ มีชื่อนางสาวปารีณาฯ รายการจดทะเบียนนิติบุคคลบริษัท ปารีณาไกรคุปต์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีนางสาวปารีณาฯ เป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามแต่เพียงผู้เดียว ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มของบริษัท ปารีณาไกรคุปต์ จำกัด ที่ตั้งเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การใช้ประโยชน์เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงโค อาคารบ้านพัก ทั้งนี้ระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.62หน่วยงานเกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบพิกัดแนวเขต ตั้งคณะทำงานตรวจสอบกำหนดการใช้พื้นที่ระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.ปีที่ผ่านมา

นางสาวปารีณา มีหนังสือลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ส่งมอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน บริเวณแปลงเขาสนฟาร์ม เนื้อที่ประมาณ ๖๘๒ ไร่ คืนให้ ส.ป.ก. พร้อมอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินโดยไม่มีเงื่อนไข และพร้อมที่จะรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินในที่ดิน หาก ส.ป.ก.ไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ ภายในเวลาที่ ส.ป.ก.กำหนด

ส.ป.ก.ราชบุรีได้มีหนังสือแจ้งนางสาวปารีณาฯ นัดหมายจัดทำรายการทรัพย์สินในที่ดินและจัดทำผังแปลงพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงานฯ ส.ป.ก. และ ส.ป.ก.ราชบุรี ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ และในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไม่มาตามที่นัดหมายโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง

ส.ป.ก.ราชบุรีและสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ได้ใช้อากาศยานไร้คนขับตรวจสอบพื้นที่โดยการถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำผังสิ่งปลูกสร้างและผังแปลงที่ดินในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ได้นำหมายศาลจังหวัดราชบุรีเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยมีผู้ปกครองท้องที่นำชี้ขอบเขตที่ดินตามร่องรอยการใช้ประโยชน์ เช่น แนวรั้วลวดหนาม สิ่งปลูกสร้าง และมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ราชบุรี และหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นพยาน ในการนำชี้ที่เกิดเหตุ แนวเขตที่ดิน

ได้รับการประสานข้อมูลจาก บก.ปทส.กรณีการแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวปารีณาฯ มีผลการรังวัดที่ดินของกรมป่าไม้ รวมเนื้อที่ ๖๖๕-๑-๕๓ ไร่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน พนักงานสอบสวน บก.ปทส. ได้อายัดไว้เป็นของกลางในคดีแล้ว

ปัจจุบันคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี มีประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะนำที่ดินมาปฏิรูปที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินและทำกินในที่ดิน ยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีเนื้อที่ ๘๘๕ ไร่ ที่มีคุณสมบัติและเข้าหลักเกณฑ์ความเป็น "เกษตรกร" ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๓๕

สำหรับนายทวี ไกรคุปต์ ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๕๕๐ ไร่ (ยังมิได้สำรวจรังวัด) อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลแก้มอ้น ตำบลเบิกไพร ตำบลด่านทับตะโก ตำบลปากช่อง ตำบลจอมบึง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง ตำบลป่าหวาย ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง และตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ คอกเลี้ยงสัตว์ สวนยูคาลิปตัส สระน้ำ ถังเก็บน้ำ

เปิดไทม์ไลน์ยึดคืนที่ดินส.ป.ก.ปารีณา 885ไร่ ทวี ไกรคุปต์ 768ไร่๒. ส.ป.ก.ราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ ๐๐๑๑/๒๑๒๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงนายทวี ฯ เพื่อมาให้ข้อเท็จจริงการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินภายใน ๑๕ วัน และนายทวีฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงการถือครองที่ดินและอ้างเอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดินเป็น น.ส.๓ เลขที่ ๒ เลขที่ ๓ และเลขที่ ๔ ตำบลท่าเคย (ป่าหวาย) อำเภอสวนผึ้ง (จอมบึง) จังหวัดราชบุรี โดยนำสำเนาประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาสวนผึ้ง เรื่อง ออกใบแทน น.ส. ๓ รายบริษัท วิศวกรรมการเกษตรรุ่งเรือง จำกัด จำนวน ๓ ฉบับ รวมเนื้อที่ ๑๑๙-๒-๒๔ไร่๓. ส.ป.ก.ราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ ๐๐๑๑/๒๒๑๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจสอบรายการจดทะเบียนนิติบุคคล ของบริษัท วิศวกรรมการเกษตรรุ่งเรือง จำกัด และผลปรากฎว่านายทวี ไกรคุปต์ มีตำแหน่งเป็นกรรมการมีอำนาจลงนามแต่เพียงผู้เดียว ทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ส.ป.ก.ราชบุรีมีหนังสือที่ รบ ๐๐๑๑/๒๒๑๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาสวนผึ้ง สอบถามตำแหน่งพิกัดที่ตั้งที่ดิน น.ส.๓ จำนวน ๓ ฉบับดังกล่าว และหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งผลว่าไม่ทราบตำแหน่งพิกัด เนื่องจาก น.ส.๓ ดังกล่าว เป็นรูปแผนที่ลอย ไม่มีการระบุตำแหน่งพิกัด หากต้องการทราบต้องให้ผู้ถือครองที่ดินขอสอบเขตต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาสวนผึ้ง

๕. ส.ป.ก.ราชบุรีมีหนังสือที่ รบ ๐๐๑๑/๓๒๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงนายทวีฯ แจ้งให้ยื่นขอสอบเขตที่ดิน น.ส.๓ ดังกล่าว ตามที่กล่าวอ้างเพื่อนำชี้ขอบเขตการถือครองที่ดิน และ ส.ป.ก.ราชบุรีจะได้ดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และได้รับการประสานจากนายทวีฯ ว่าได้รับหนังสือแจ้งแล้ว จะไปยื่นคำขอสอบเขตที่ดินต่อสำนักที่ดินฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ พร้อมจะแจ้งวันนัดหมายมายัง ส.ป.ก.ราชบุรีด้วย

เปิดไทม์ไลน์ยึดคืนที่ดินส.ป.ก.ปารีณา 885ไร่ ทวี ไกรคุปต์ 768ไร่ทั้งนี้ ส.ป.ก.ราชบุรีจะเข้าร่วมระวังแนวเขตในการสอบเขตที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาสวนผึ้ง และกำหนดแผนการดำเนินการรสำรวจรังวัดที่ดินตามการนำชี้ของนายทวีฯ ในวันเดียวกัน เพื่อให้ได้เนื้อที่และขอบเขตที่ดินมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ทั้งได้นัดหมายผู้ปกครองท้องที่และผู้ถือครองที่ดินรายอื่นๆ ในหมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเคย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ยังมิได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ภายในวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไว้แล้ว

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี มีประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะนำที่ดินมาปฏิรูปที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ ๗๖๘ ไร่ เพื่อให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินและทำกินในที่ดิน ยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่มีคุณสมบัติและเข้าหลักเกณฑ์ความเป็น "เกษตรกร" ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๓๕

ส่วนกรณีนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือครองที่ดินบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (ส.ป.ก.ราชบุรี) ได้ตรวจสอบพื้นที่นางสมพรฯ ครอบครองที่ดิน ๓,๐๙๘ ไร่ จากการแสดงเอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน มีรายละเอียดดังนี้ ที่ดินส่วนที่ ๑ ที่ดินที่มีสภาพป่าและสวนยูคาลิปตัสอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน นางสมพรฯ มอบคืนให้แก่รัฐเพื่อจัดตั้งเป็นป่าชุมชน เนื้อที่ ๔๐๐ไร่ มีดังนี้-น.ส.๓ จำนวน ๑ ฉบับ เนื้อที่ ๕๐-๐-๐๐ ไร่ (มีชื่อนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ในเอกสารสิทธิ)-น.ส.๒ จำนวน ๗ ฉบับ เนื้อที่ ๓๕๐-๐-๐๐ ไร่ (มีชื่อผู้อื่นในเอกสาร แต่นางสมพรฯเป็นผู้ครอบครองที่ดิน)ที่ดินส่วนที่ ๒ ที่ดินมีสภาพแปลงเกษตรกรรมอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ ๒,๖๙๘-๑-๙๘ ไร่ นางสมพรฯ ถือครองที่ดินโดยอ้าง โฉนดที่ดิน จำนวน ๑ ฉบับ น.ส.๓ ก จำนวน ๕๕ ฉบับ น.ส.๓ จำนวน ๑๓ ฉบับ

ที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่(๒.) ที่ดินที่มีสภาพเป็นป่าที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ ๔๐๐-๐-๐๐ ไร่ อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และให้ ส.ป.ก.ราชบุรีร่วมกับศูนย์ป่าไม้ราชบุรี ดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พ.ศ.๒๕๔๑

นางสมพรได้แจ้งการสละเจตนาครอบครองที่ดิน น.ส.๓ จำนวน ๑ แปลง และ น.ส.๒ จำนวน ๗ แปลง ยินยอมมอบให้รัฐเพื่อนำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ตามที่ ส.ป.ก.และกรมป่าไม้ได้รังวัดกันไว้แล้ว

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรมป่าไม้ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง และ ส.ปกราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบที่ดินของนางสมพรฯ ตามที่มีการร้องขอต่อคณะกรรมาธิการปราบปราบการทุจริตฯ ให้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณใกล้เคียงของนางสาวปารีณาฯ โดยมีผู้รับมอบอำนาจจากนางสมพรฯ นำชี้รอบแปลงที่ดินที่ถือครอง โดยศูนย์ป่าไม้ราชบุรีทำการจับพิกัด GPS ทีมเดียว เมื่อทราบตำแหน่งที่ชัดเจนตามการนำชี้แล้ว ศูนย์ป่าไม้ราชบุรีจะประสานข้อมูลให้ ส.ป.ก.ราชบุรี ขึ้นรูปแปลงตรวจสอบกับแนวเขตปฏิรูปที่ดิน จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป