svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ปภ. บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ประกาศเขตห้ามเผา 9 จว.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผ่านกลไกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด คุมเข้มการเผาในพื้นที่

โดยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น กำหนดห้วงระยะการห้ามเผาเด็ดขาดอย่างชัดเจน พร้อมระดมสรรพกำลังพร้อมปฏิบัติการดับไฟป่าและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาทุกรูปแบบและปฏิบัติตามประกาศเขตห้ามเผาอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดวิกฤตปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลปัจจัยเสี่ยงการเกิดไฟป่ากับ GISDA ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พะเยา ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน และแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 พบจุดความร้อน จำนวน 789 จุด อีกทั้งสภาพอากาศยกตัวได้ไม่ดีและมีลมอ่อน จึงมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จึงได้เน้นย้ำให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด บูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเต็มกำลัง
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และให้เน้นมาตรการคุมเข้มการเผาในพื้นที่ พร้อมใช้กลไกระดับพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและเกษตรกรถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ปภ. บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ประกาศเขตห้ามเผา 9 จว.


รวมถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการและห้วงเวลาห้ามเผา รวมถึงกฎหมายห้ามเผา ซึ่งมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ ขณะนี้จังหวัดในภาคเหนือได้กำหนดห้วงระยะเวลาเผาเด็ดขาดในพื้นที่ทุกรูปแบบแล้ว เพื่อควบคุมวิกฤตไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
"ปภ.ได้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งศูนย์ ปภ. เขต 8 กำแพงเพชร เขต 9 พิษณุโลก เขต 10 ลำปาง เขต 15 เชียงราย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภาคเหนือ


ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล ด้านสาธารณภัย เช่น รถบรรทุกน้ำ ชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดพ่นละอองน้ำควบคุมระยะทางไกล LUF-60 สนับสนุนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดปริมาณมลพิษในอากาศ 

ปภ. บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ประกาศเขตห้ามเผา 9 จว.


รวมถึงได้สั่งการเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ออกทำงานร่วมกับชุดเสือไฟของ ทส. ในการปฏิบัติการดับไฟป่าภาคพื้นดิน ส่วนพื้นที่ภูเขาสูงที่ยากต่อการเข้าถึง ปภ.ได้ร่วมกับกองทัพบก (ทบ.) สนธิกำลังกองทัพภาคที่ 3 จัดส่งอากาศยานดับไฟป่า ปภ.KA-32 ช่วยดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะประจำการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย" อธิบดี ปภ. กล่าว 
สำหรับมาตรการห้ามเผาในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ขณะนี้ได้ออกประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาดแล้ว 8 จังหวัด 
1. จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 30 เมษายน 2563
2. จังหวัดแพร่ ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 30 เมษายน 2563
3. จังหวัดน่าน ประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 15 เมษายน 2563
4. จังหวัดพะเยา ตาก ลำพูน ลำปาง ประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 30 เมษายน 2563
5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 30 เมษายน 2563

ปภ. บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ประกาศเขตห้ามเผา 9 จว.


ส่วนจังหวัดเชียงราย ขณะนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังติดตามแนวโน้มสถานการณ์ภัย เพื่อวางแนวทางประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาด 

ปภ. บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ประกาศเขตห้ามเผา 9 จว.


อย่างไรก็ตาม บางจังหวัดได้ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเผาแล้ว
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาทุกรูปแบบและปฏิบัติตามประกาศเขตห้ามเผาอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม ไม่ให้เกิดวิกฤตปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่