นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,500 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยต่อประชาชนจีนและผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศจีน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยมี Ms.Yang Yang, Political Counselor (คุณหยัง หยัง ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก