กรมเจ้าท่า ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เรือโดยสาร ท่าเรือโดยสารสาธารณะ ทั่วประเทศ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจความพร้อม พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยสุ่มตรวจเรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล ซึ่งเป็นเรือภัตตาคารและบริการอาหารและเรือเจ้าพระยาริเวอร์ไลน์ เรือโดยสารที่ให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกันนี้อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวว่า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรือและท่าเรือทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมเจ้าท่า ในการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยเน้น เรือ ท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเรือโดยสารในคลอง แสนแสบ ในแถบภูมิภาค อาทิ ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือเชียงแสน เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคในส่วนกลางและภูมิภาค กำกับ ดูแล เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการของกรมเจ้าท่า โดยเน้นย้ำ ท่าเรือ ตัวเรือ ท่าเทียบเรือ

เจ้าท่ายกระดับสกัดเชื้อ "ไวรัสโคโรน่า"

เจ้าท่ายกระดับสกัดเชื้อ "ไวรัสโคโรน่า"

ในส่วนของ ท่าเรือ ให้ดำเนินมาตรการคัดกรองคนประจำเรือ และผู้โดยสาร ของเรือที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หากพบผู้ที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ให้ติดต่อแจ้งสายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เบอร์โทร 1422 ระมัดระวังป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการสัมผัส และไม่ควรอยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจหากพบว่าเริ่มมีอาการป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้รีบไปพบแพทย์ ตัวเรือและท่าเทียบเรือ ให้ดำเนินการ ทำความสะอาดภายในตัวเรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน โดยเน้นย้ำทำความสะอาดบริเวณ จุดที่นักท่องเที่ยวสัมผัสบ่อยครั้งและให้จัดวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย ประจำเส้นทาง ที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเดินทางผ่าน และบริเวณห้องน้ำ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริการ ภายในเรือ ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่หรือรับเชื้อไวรัสโคโรน่า

เจ้าท่ายกระดับสกัดเชื้อ "ไวรัสโคโรน่า"

กรณีเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หากพบลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เดินทางมากับเรือ มีไข้สูง หรือมีอาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจให้แจ้งสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เรือลำดังกล่าว จะเข้าเทียบท่า และให้เรือทอดสมอเพื่อรอเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบก่อนนำเรือเข้าเทียบท่า ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะที่กำกับดูแล ความปลอดภัยของเรือ ท่าเรือ ขอให้ผู้ประกอบการท่าเรือและเรือโดยสารติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันอย่างใกล้ชิดและขอให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติ มายังสายด่วน 1199 กรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เบอร์โทร 1422 ในการนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะที่กำกับดูแล เรือ และท่าเรือ โดยสารสาธารณะ จะดำเนินการสุ่มตรวจเรือ และท่าเรือโดยสารต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

เจ้าท่ายกระดับสกัดเชื้อ "ไวรัสโคโรน่า"