องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค"แอล เพียว 70" จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่อให้พนักงานประจำรถ นำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในรถโดยสาร อาทิ เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ พื้นรถ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยกำหนดสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณอู่พระราม 9 เขตการเดินรถที่ 4

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน พบว่ามีผู้ป่วยจากโรคปอดอักเสบเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ทางการไอ หรือ จาม การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อผ่าน ตา จมูก ปาก  ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน มีความมั่นใจในการเดินทาง ด้วยรถโดยสารของ ขสมก.จึงได้ร่วมมือกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในการนำผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค "แอล เพียว 70" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% มอบให้กับพนักงาน ประจำรถ นำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในรถโดยสาร อาทิ เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ พื้นรถ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เป็นต้น  รวมทั้ง มอบให้กับพนักงานขับรถประจำสำนักงาน และพนักงานสำนักงาน นำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ แป้นพิมพ์และหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

ขสมก.รณรงค์ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

ขสมก.รณรงค์ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

ทั้งนี้ ขสมก.และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เจ้าของผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค"แอล เพียว 70" ได้จัดให้มีการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในการทำความสะอาดภายในรถโดยสารของ ขสมก. ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ บริเวณอู่พระราม 9 เขตการเดินรถที่ 4

ขสมก.รณรงค์ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า


ขสมก.รณรงค์ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า


ขสมก.รณรงค์ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า