จากกรณีคณะกรรมการด้านสาธารณสุขของจีน แถลงยืนยันวันนี้ว่า มีผู้เสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบเพราะไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เป็น 213 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 9,692 ราย และมีผู้ป่วยที่มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อ โดยอยู่ระหว่างเฝ้าระวังเพื่อดูอาการอีกจำนวน 102,000 คน ซึ่งหลายประเทศเริ่มทยอยอพยพคนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ล่าสุดพบว่ามีหนังสือจาก แอร์เอเซีย ลงชื่อ โทนี เฟอนันเดท ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปรับประชาชนไทยที่อู่ฮั่น โดยระบุว่า

แอร์เอเชีย ส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทย ยินดีพาคนไทยจากอู่ฮั่นกลับฟรี


สายการบินแอร์เอเชียพร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาลไทย
ผมขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุน สายการบินไทยแอร์เอเชีย และกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียเป็นอย่างดีตลอดมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาประกอบกิจการ
ผมขอสนับสนุนรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ในด้านการทำงานเชิงรุก และมีการตอบรับอย่างรวดเร็วในเรื่องการดูแลควาบปลอดภัยและสุขภาพของคนไทยระหว่างที่มีสถานการณ์วิกฤตด้านสุขอนามัยระดับนานาชาติ รวมถึงความตั้งไจที่จะรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่นกลับประเทศไทย
จากความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีระหว่างผมกับท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่การกระทรวงสาธารณสุข กับท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผมและคุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ จึงขอเสนอที่จะส่งความหวังดีของเรา ในการจัดเที่ยวบินไปรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่น กลับสู่เมืองไทย

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโต พร้อมส่งความรักและยินดีในการส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนชาวไทยทุกคน โดยสายการบินแอร์เอเชียจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ทั้งนี้ เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างทันที่ให้กับรัฐบาลไทย

แอร์เอเชีย ส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทย ยินดีพาคนไทยจากอู่ฮั่นกลับฟรี

แอร์เอเชีย ส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทย ยินดีพาคนไทยจากอู่ฮั่นกลับฟรี

แอร์เอเชีย ส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทย ยินดีพาคนไทยจากอู่ฮั่นกลับฟรี