"จักรทิพย์ ชัยจินดา" มีคำสั่งผ่านวิทยุ ในเครือข่าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้ง ศปก.ตร.สำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานฝ่ายกฎหมายและคดี เฝ้าฟัง ตรวจสอบ คำสัมภาษณ์ ตามสื่อสารมวลชน ในส่งที่จะส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงาน รวมถึงเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ( ผบ.ตร.) ได้มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0001(จตช)/0119 ลงวันที่ 30 มกราคม ใจความระบุว่า 1.อ้างถึง สั่งการ ผบ.ตร. ในการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 27  มกราคม 2563 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 

ตร. สั่งถอดเทปสัมภาษณ์ทนายษิทรา ที่หมิ่นเหม่ทำให้ ตร. ได้รับความเสียหาย


1 ตร. โดยให้สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ตรวจสอบการให้สัมภาษณ์ของทนายษิทรา เบี้ยบังเกิด ในประการที่อาจทำให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดความเสียหายว่าเป็นความผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร2.เพื่อให้การดำเนินการตามสั่งการ ผบ.ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ ศปก.ตร. (ฝ่ายเฝ้าฟัง) และ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สท.) ตรวจสอบการให้สัมภาษณ์ของนายษิทรา เบี้ยบังเกิด ที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์และออนไลน์ ฯลฯ ช่วงประมาณต้นเดือนมกราคม โดยให้ถอดข้อความจากการสัมภษณ์ทั้งหมดและระบุที่มาพร้อมรับรองความถูกต้อง ส่งให้ จตช.(ผ่าน กมค.) ภายในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการตามสั่ง ผบ.ตร. ต่อไป